Disclaimer

Algemene disclaimer

Alle informatie op de website van A.Hak heeft een informatief karakter. Alhoewel A.Hak getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert A.Hak niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. A.Hak accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat A.Hak voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan A.Hak.

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van A.Hak zijn. A.Hak is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites.

A.Hak behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.