18. Gebiedsgebonden instructies
 >  Stedin BSS BEI 2024
Introductie


Geldig van 15 april 2024 tot 15 april 2025

Dit Stedin Bedrijf Specifiek Supplement BEI (Stedin BSS BEI) is een aanvulling op de door Netbeheer Nederland uitgegeven BEI BLS en BEI BHS.
Deze Stedin BSS BEI is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektriciteitsvoorzieningssystemen die in eigendom zijn van Stedin alsmede op de werkzaamheden aan, met of nabij die elektriciteitsvoorzieningen die in opdracht van Stedin worden uitgevoerd.

De BEI BHS geldt zodra de voorbereidingen starten om een nieuwe aanleg van infrastructuren / installaties te verbinden met een bestaand systeem of spanningsbron. Het maakt daarbij niet uit of het bestaande systeem of de spanningsbron onder spanning staat of niet. Op dat moment gelden alle relevante Stedin-regels en dient een ieder zich persoonlijk aan en af te melden.


Benieuwd naar de wijzigingen? In deze bestand zijn de wijzigingen bijgehouden en zichtbaar. 
Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.