Peter Dekkers
18. Gebiedsgebonden instructies
 >  Regio Noord Holland Noord
Introductie

​​​​​​​

Bijgaand de link naar de: Gebiedsgebonden instructie Regio Noord Holland Noord (Elektra)

Betreffende instructie moet vooraf door je WV'ers met je worden besproken. Zonder deze instructie mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.