18. Gebiedsgebonden instructies
 >  IV-uitspraken - LIANDER VIAG-procedure 11
Introductie

15-04-2024

In dit document zijn de IV-uitspraken vastgelegd.
De IV-uitspraken zijn alle Liander-specifieke aanvullende VIAG-richtlijnen en -voorschriften die door de IV-gas van Liander zijn vastgesteld.


Iedereen die VIAG-gerelateerde activiteiten verricht voor Liander wordt geacht dit document te kennen en na te leven.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.