Peter Dekkers
17. Duurzaamheid
 >  Wat is CO2
Wat is CO2 - En wat kun je ermee?

CO2 is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen als olie en aardgas,. De grote hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Dat moeten we met zijn allen tegengaan. 


CO2 uitstoor door A.Hak Infranet

Als A.Hak Infranet stoten we CO2 uit bij het uitvoeren van ons werk. In 2021 hebben we over het hele jaar gezien in totaal 4.161 ton CO2 uitgestoten. Dit is 40% lager ten opzichte van ons basisjaar 2014. 

Het overgrote deel hiervan ontstaat door ons zakelijk verkeer (66%) en door onze mobiele werktuigen (27%). Door het verbruik van brandstoffen dus. Waar mogelijk investeert A.Hak om deze uitstoot steeds verder te beperken.
Wat kun jij doen?Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.