Peter Dekkers
17. Duurzaamheid
 >  Wat is CO2
Wat is CO2 - En wat kun je ermee?


CO2 is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoalsolie en aardgas. De grote hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Dat moeten we met zijn allen tegengaan. Hoe kan A.Hak daarbij helpen?

CO2 uitstoot door A.Hak

Als A.Hak Groep stoten we CO2 uit bij het uitvoeren 
van ons werk. In 2022 totaal 8.722 ton. Dat is een reductie van 28,5% ten opzicht van ons basisjaar 2019 (12.191 ton). Onze reductiedoelstelling van 5% per jaar is hiermee ruim behaald.
Deze reductie moeten we wel doorzetten in 2023.
Het overgrote deel hiervan ontstaat door mobiele werktuigen 47% en door ons zakelijk verkeer 43%. Door het verbruik van brandstoffen dus. Waar mogelijk investeert A.Hak om deze uitstoot steeds verder te beperken.Wat kun jij doen?Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.