17. Duurzaamheid
 >  Samen de uitstoot van onze werken verlagen
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan uitstoot / emissie als gevolg van onze werkzaamheden. We zullen in deze toolbox vooral aandacht besteden aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Hierbij hebben wij jou bij nodig!  

Koolstofdioxide (CO2) 
Het is bij iedereen wel bekend dat het belangrijk is om bewust met energie om te gaan en het energie gebruik te verminderen. CO2 wordt uitgestoten door het gebruik van brandstoffen zoals diesel, benzine en gas. Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (broeikaseffect) in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. Hierdoor wordt de atmosfeer opgewarmd en draagt daarmee bij aan de klimaatverandering.

Waarom verduurzamen?
Wij zijn ons bewust van onze bijdrage aan de klimaatverandering als gevolg van onze werkzaamheden. Om in de toekomst te kunnen blijven bestaan, beter te doen dan onze voorgangers en een gezonde planeet achter te laten voor de toekomstige generaties staat duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst. Daarnaast brengt verduurzamen ons ook:

 • Een interessante concurrentiepositie;
 • Voldoen aan verschillende wet- en regelgeving;
 • Kansen tot besparing en innovatie

Veel CO2 uitstoot, wel een reductie van 12,2 ton naar 8,7 ton
Voor de realisatie van de projecten van A.Hak verbruiken wij vooral veel fossiele brandstoffen (diesel) en stoten daarmee veel CO2 uit. In 2019 was de CO2 uitstoot 12.190.600 kg en in 2022 hebben we dit weten te verlagen met 28,45% naar 8.721.800 kg. Het doel is om in 2030 55% minder CO2-uitstoot te hebben t.o.v. 2019. Dit betekend dat wij in 2030 nog maar 5.485.770 kg CO2-uitstoot willen hebben. 

Bijdragen aan CO2-reductie
A.Hak heeft in een paar jaar ruim 28% van de totale CO2-uitstoot weten te reduceren door onder andere:

 • Groene energiecontract van vooral windenergie;
 • Relatief minder uitstoot van zakelijkverkeer;
 • en relatief minder uitstoot van mobiele werktuigen 

Ook jouw bijdrage zit erbij! 


Maatregelen > Wat moeten we vooral (blijven) doen?

Besparen op brandstof met voertuigen:

 • Elektrisch rijden, daarmee besparen we gemiddeld tot wel 577 kg Co2 per voertuig per maand!;  
 • Zuiniger en vooral bewuster rijden om brandstof te besparen (denk aan ECO-modus of lage toeren);
 • Eerstelijnsonderhoud, denk aan banden op spanning houden; 
 • Denk aan lading en gewicht van voertuig, hoe hoger het gewicht hoe meer verbruik; 
 • Maak gebruik van Start-Stopfunctie, zet deze niet uit; 
 • Rijd zo stabiel mogelijk op één snelheid, Anticipeer tijdig en maak vooral (indien beschikbaar) gebruik van cruise control. 
 • Airconditioning zorgt voor een verhoogde verbruik, bedien handmatig de temperatuur en snelheid van de ventilatie. 
Bij deze gele pompen breng je de banden gratis op de juiste spanning

Besparen op brandstof met (mobiele) werktuigen, pompen en aggregaten

 • Inzetten op het nieuwe draaien!;
 • Eerstelijnsonderhoud, banden, rupsen maar ook vloeistofniveaus; 
 • Niet (zomaar) stationair blijven draaien;
 • Passende vermogen, overcapaciteit kost extra brandstof en ongebruikte capaciteit raakt verloren; 
 • Efficiënt inzetten van transport, transporteer geen lucht (lege vrachten)
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van efficiënte materieelstukken (stage IV/V)
 • Meer inzet van elektrische en/of hybride materieelstukken
 • Aggregaten vervangen voor (slimme) stroomvoorzieningen
 • Aggregaten en pompen aansluiten op elektriciteitsnet of accupacks

Alternatieve (werk)methodes en duurzame aanpak, denk hierbij aan:

 • Circulartube - Groene HDPE
 • Grondverdringende (Ploeg) techniek 
 • Alternatieve (Bio) brandstoffen 
 • Materieel met hogere stage en/of euro normering 
 • Vaste (bouw) aansluitingen en groene contracten 
 • Hybridecombinatie 
Tips > Voor meer informatie

Klik hier om voor jou de dichtstbijzijnde bandenpomp te vinden. De juiste bandenspanning vind je vaak op een sticker bij de bestuurdersportier of tankklep. Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.