17. Duurzaamheid
 >  Het Nieuwe Draaien, uitstoot reduceren
Introductie

Eén van de duurzaamheidsambities van A.Hak is “Uitstoot op nul”. Bouwen zonder CO2- en stikstofuitstoot is niet
alleen goed voor klimaat, gezondheid en leefomgeving, maar geeft ons ook direct concurrentievoordeel.


A.Hak werkt hard aan het verminderen van de uitstoot. Er is doorlopend aandacht voor hoe onze werkzaamheden
invloed hebben op de uitstoot van CO2 en stikstof. De machines op de bouwplaats stoten CO2 en stikstof uit door de
verbrandingsmotoren. Door deze machines optimaal te gebruiken is het mogelijk om het brandstofverbruik te verminderen en daarmee de uitstoot van CO2 en stikstof te reduceren.


In deze toolbox gaat over het beperken van het brandstofverbruik voor grondverzetmaterieel, ook wel ‘Het nieuwe draaien’
genoemd. ‘Het nieuwe draaien’ gaat over meer dan het bedienen van een machine. Vandaar in deze toolbox aandacht voor
het efficiënt en effectief inzetten van materieel op onze projecten. Deze toolbox is ook geschikt voor onderaannemers.

In 2022 is alleen al het brandstofverbruik, diesel, benzine en alternatieve brandstoffen, van de mobiele werktuigen binnen A.Hak op 1.357.810 liter (dat is bijna 1,36 miljoen liter). Er zijn verschillende aspecten die effect hebben op het brandstofverbruik en om die reden ook verschillende maatregelen om het brandstofverbruik te reduceren: 

 

Goed onderhoud: Een vervuilde motor verbruikt meer brandstof. Zorg voor regelmatig (eerstelijns) onderhoud aan de machine en schakel tijdig de materieeldienst (of een externe voor niet A.Hak materieel) in voor groter onderhoud. 

Juiste motortoerental: Een onnodig hoog toerental zorgt voor extra brandstofverbruik. Gebruik de machine op een zo laag mogelijk vermogen.

Juiste machine: Gebruik de machine voor de werkzaamheden waar deze voor bedoeld is.

Onnodig draaien: Tijdens het stationair draaien van een machine is de verbranding inefficiënt. Hierdoor is het brandstofverbruik hoger, maar ook de uitstoot van CO2 en stikstof. Vermijd stationair draaien zo veel mogelijk, schakel de machine af/uit als deze niet gebruikt wordt.

Onnodige handelingen: Door vooruit te kijken en de werkzaamheden door te spreken voorkom je onnodige handelingen zoals een extra heen en weer rijden.

Juiste machinist: Zorg dat je bekend bent met de machine en de juiste vaardigheden hebt om deze te besturen. Op deze manier is de machine volledig effectief en dus efficiënt in te zetten.

Door alleen al met de bovengenoemde (minimale) maatregelen is het mogelijk om bijna ⅛ van onze uitstoot reduceren. 
Elk klein beetje heeft op de grote stapel een behoorlijk impact. 


Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorkom onnodige handelingen door, bijvoorbeeld:

 • Goed te anticiperen op de omgeving en vooruit te kijken 
  • Rustig accelereren en tijdig gas terugnemen 
 • Werkveld en terrein slim in te delen 
 • Juiste opstelling en positie bij laden/lossen 
 • Maak korte slagen
 • Samenwerken en afspraken maken met direct betrokkenen omtrent de activiteiten en handelingen

Stationair draaien is niet verboden, maar: 
 • 's morgen warm laten draaien is geen noodzaak, met een koude motor lichte werkzaamheden of handelingen (zoals rijden naar locatie) zorgt juist voor een volledige smering van de motor 
 • Stationair draaien ten gunste van de turbomotor en/of koeling is een fabeltje, bij het terug laten lopen van de toeren voorziet de moderne motor zichzelf van 'rust' en kan de motor afgezet worden. 
Machine niet stationair laten draaien ook niet tijdens een korte werkonderbreking en vooral niet bij het 'verlaten' van de cabine!

Machines effectief gebruiken:
 • Neem mee wat je nodig verwacht te hebben, voorkom extra gewicht en op en neer rijden 
 • Wees je bewust van de werkzaamheden, vraag om een startwerkoverleg als dit niet helder is
 • Werk gedoseerd en beheerst, voorkom dubbelwerk en overbelasting 
 • Werk met de juiste hulpstukken/middelen 
Tips > Voor meer informatie

Wil je uitgebreid informatie wat het Nieuwe Draaien jou brengt? 
Bekijk hier de uitgebreide video omtrent het nieuwe draaien


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.