17. Duurzaamheid
 >  Afvalscheiding voor een duurzaam toekomst
Introductie

Afval scheiden is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de materialen beter hergebruikt kunnen worden. Dit is een goed voorbeeld van Circulair bouwen; Afval is dé nieuwe grondstof. Naast storten en verbranden is het doel deze materialen een nieuw leven te geven. Dit gaat veel beter als we de verschillende materialen goed scheiden en het makkelijkst is het om dat meteen bij de bron te doen; dus het moment van weggooien. 

Zo kunnen bijvoorbeeld stalenleidingen, kunststoffen, rubber, verpakkingen/folie en hout gemakkelijker hergebruikt worden. 

Risico's > Het niet (goed) scheiden van afval

Het niet goed of juist scheden van afval leidt onder andere tot: 

 • Extra kosten voor het afvoeren en verwerken van ongescheiden afval containers (Bouw & Sloopafval (BSA), Rest- en bedrijfsafval)
 • Ongescheiden afval, vooral bedrijfsafval, kan niet hergebruikt of na gescheiden worden en wordt daarom onnodig verbrand of gestort.
 • Er moet extra energie worden verbruikt voor het na scheiden van het bijvoorbeeld BS-afval, door de afvalverwerker.
 • De afvalverwerker kan een onjuist gebruikte container weigeren en/of brengt extra kosten in rekening door deze te plaatsen in een andere categorie voor het na scheiden.

Het grootse nadeel van niet goed en niet goed scheiden is dat we bruikbare afvalstoffen - onbruikbaar maken.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Om te zorgen voor een goede afvalscheiding op de bouwplaats is het belangrijk dat voor aanvang van de werkzaamheden goede afspraken gemaakt worden met de afvalverwerkers. Binnen A.Hak is PreZero onze gecontracteerde afvalwerker. 

Belangrijk is om afval;

 • In de juiste afvalcontainers te deponeren, verschillende (mogelijke) afvalstromen op projecten zijn o.a.:
  • Hout;
  • Kunststof (PVC/PE);
  • Metaal/staal/ijzer;
  • Gevaarlijk/Chemisch
  • Papier/Karton;
  • Folie (transparant);  
  • Kabels; 
 • Tijdig af te laten voeren:
  • Voorkomt zwerfafval;
  • positieve bijdrage aan orde en netheid (geen afval naast de containers;
  • Diefstal gevoelig en afval van waarde (kabels, ijzer etc.) 
 • Voorkom van besmetting van de containers
  • Gooi geen 'rest of bedrijfsafval' in containers van een specifiek afvalstroom
   • Zorg voor een rest-, bedrijfs- of bouw en sloopafvalcontainer

Afval van kantoor- en ketenlocaties altijd in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren. Meest voor de hand liggende scheiding is rest en papier voor deze locaties. 
Tips > Levert afval jou wat op?

Naast het feit dat afvalscheiding beter voor het milieu is en dat je invulling geeft aan de duurzame ambities van A.Hak kan afvalscheiding ook geld opleveren voor jouw project. Vanaf 2019 heeft de overheid namelijk de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afval flink verhoogd (soms wel met 20%!). Dit is gedaan om het hergebruik van afvalstoffen en materialen te stimuleren. De overheid wil namelijk in de komende jaren toewerken naar een ‘Circulaire Economie’ en het opnieuw hergebruiken van afval draagt daaraan bij.

Dit betekent in de praktijk dat, mede dankzij deze hoge belastingtarieven, voor ongescheiden fracties zoals ‘Bouw- en Sloopafval (BSA)’ en ‘restafval’ het hoogste tarief wordt gerekend door de afvalverwerker. Maar als je al het kunststof, hout, glas, groenafval, puin etc. gescheiden zal inzamelen en afvoeren kun je flink op deze kosten besparen. Voor het afvoeren van deze gescheiden stromen betaal je namelijk vaak een aanzienlijk lager tarief. Door het scheiden van afval kun je ervoor zorgen dat jouw project een nog beter financieel resultaat krijgt.

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat kabels- en leidingen nog altijd eigendom zijn van de opdrachtgevers. In de meeste gevallen is het mogelijk de verschillende afvalcontainers via of op regie van de opdrachtgever verzorgd te krijgen op onze projecten. Hiermee voorkomen wij (onnodige) kosten en reduceren wij als A.Hak onze Co2-footprint op het gebied van afval. 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.