Algemeen
 >  De toolboxmeeting
Inleiding

Bij een cultuurverbetering staan vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal. Denk hierbij aan zichtbare betrokkenheid van de Directie en het Management (vertrouwen) en het tijdig nemen en opvolgen van de juiste beheersmaatregelen door de operationele medewerkers (verantwoordelijkheid).

Een goed vertrouwen en een duidelijke verantwoordelijkheid begint bij een goede berichtgeving over wat we van elkaar verwachten; het communiceren van heldere kaders, verduidelijkt door bijvoorbeeld goede en foute voorbeelden.

Type toolboxen

Het principe van een toolboxmeeting is dat er samen gesproken wordt over een relevant veiligheidsonderwerp op de (jullie) werkplek. De benoemde punten die tijdens een toolbox naar voren komen zijn ook voor onze organisatie van waarde om de werkomstandigheden op de werkplek te verbeteren.  Het doel van een toolboxmeeting is aandacht te krijgen voor veiligheid en het belang van veilig werken te onderstrepen. Er bestaan een aantal manieren van toolbox geven:

 • De informerende toolbox (One way). Bijvoorbeeld wijzigingen in beleid, vernieuwing van producten etc.
 • De interactieve sessie waarbij het onderwerp vanuit de groep komt en waar samen over gediscussieerd wordt.
 • De toolbox waarbij een casus wordt voorgelegd door jullie leidinggevende. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een incident

Het type toolbox kan per onderwerp verschillen.

 • Welk type toolbox hebben jullie tot nu gehad vanuit jullie leidinggevende?
 • En heb je zelf weleens een toolbox voorbereid en geleid tijdens een van jullie vergaderingen?
Rol Toolboxleider

Om te zorgen dat het doel van het geven van een toolbox (bewustwording) wordt bereikt zijn er een aantal zaken waar je als toolboxleider onder andere bij stil moet staan namelijk:

 • Sluit het onderwerp aan bij de uit te voeren werkzaamheden?
 • Hoe kan ik mijn collega’s motiveren om bijvoorbeeld veiliger te werken?
 • Geef ik zelf wel het goede voorbeeld?
 • Wat verwachten we van elkaar na deze toolbox?
 • Welke afspraken kunnen we met elkaar maken na deze toolbox? ​​​​​​​
Tips > Voor het houden van een toolbox
 • Bereid je voor door de toolbox door te lezen en achtergrondinformatie op te zoeken:​​​​​​​ Neem hiervoor de tijd (geen 5 minuten voor een vergadering)
 • Het onderwerp van de toolbox moet aansluiten bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd (een kant en klare aangeleverde toolbox sluit nooit precies aan)
 • Probeer een ruimte of plek te zoeken waar je de toolbox relatief gezien ongestoord kan uitgevoerd (bijv. Kantine, na werktijd etc.)
 • Keep it Stupid & Simple (KISS).
 • Lees de toolbox niet voor maar verwoord naar eigen woorden
 • Zorg voor handouts
Wat vragen we van jou?

Neem deze tips mee bij het geven en het bijwonen van de volgende toolbox. Vraag als toolboxleider na de toolbox ook kort feedback achteraf aan je collega’s en reflecteer voor jezelf hoe deze meeting is verlopen
Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.