14. Leren van incidenten
 >  Intrekken van lierkabel met nylon trektouw
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom het trekken van de lierkabel door middel van een nylon trektouw.

Dit naar aanleiding van een aantal incidenten de afgelopen jaren in de branche waarbij een touw (nylon) om de rups van een minigraver geleid wordt. De graver zet zich af door de bak tegen de grond te duwen (foto 1). Al deze incidenten hadden in potentie kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs fataal kunnen aflopen voor de grondwerkers/ touw begeleider, kabelwerkers en machinist in kwestie.

Wat is er gebeurd

Er zijn voorafgaand 2 st. mantelbuizen aangelegd d.m.v een HDD booring.

Het nylon trektouw word door deze mantelbuizen geblazen en wordt later gebruikt om de lierkabel door de buis te trekken. De lierkabel wordt op zijn beurt gebruikt om de LS kabels door de mantelbuizen te trekken.

Het nylon trektouw wordt met een knoop bevestigd aan de lierkabel en wordt om de rups van een minigraver geleid welke zo de lierkabel door de mantelbuis trekt.

Bij de eerste buis ging het intrekken van de lierkabel heel soepel, maar bij de tweede buis is er meer spanning op het touw gekomen en is het touw van de rups afgeschoten tegen de hand van het slachtoffer gekomen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

1. Bij breken of losschieten  van nylon trektouw komt de veiligheid van de medewerkers in het geding (zie foto 1: cabine minigraver in the line of fire).

2. Bij breken of losschieten nylon touw kan er materiele schade ontstaan.

​​​​​​​

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Voor het mechanisch trekken van een trektouw moeten vanaf heden de juiste middelen worden gebruikt. Denk hierbij aan een elektrische haspel, of hydraulische touwwikkelmachine als het materieel dit toelaat.(aansluitingen etc.)
 • Inzet van mensen die ervaren/vertrouwd zijn met deze werkzaamheden.
 • Minder ervaren mensen deze werkzaamheden alleen nog maar laten uitvoeren nadat zij door ervaren kabelwerker zijn geïnstrueerd en door ervaren kabelwerker is beoordeeld dat de minder ervaren medewerker geschikt is om deze werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.
 • Zorgen dat er voldoende en op de juiste manier gecommuniceerd wordt (telefoon/portofoon).
 • Bespreek  in de dagstartvergadering duidelijk wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren
 • Bespreek duidelijk de risico`s en gevaren met elkaar voortkomend uit de project RI&E (PRI&E).
 • Gebruik de voorzorgsmaatregelen en spreek je collega`s aan bij onveilig gedrag;
  • Werk nooit alleen maar met een tweede persoon (redder)
  • Voer de LMRA uit voor je werkzaamheden start
  • Gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen

​​​​​​​


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

1. Welke PBM`s draag jij bij het intrekken van een lierkabel?

2. Wat is de juiste positie (niet in de line of fire) van begeleider en minigraver van foto 1? Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.