Stedin / H.I. Bons
Algemeen
 >  GAS INCIDENT
Introductie

Deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de EIGEN EN OMGEVINGS veiligheid.

WAT IS ER GEBEURD

Tijdens werkzaamheden aan de waterleiding is het T-stuk van de gasleiding gezakt waardoor de bocht uit het T-stuk is geschoven. Hierdoor is vrije uitstroom van gas ontstaan.

HOE HEEFT MEN GEHANDELD

De monteur heeft per direct een eindkap en blaas uit de auto gehaald en de eindkap op de bocht geplaatst en aan de andere zijde een blaas geplaatst zodat de gasuitstroom werd gestopt. 

WAT GING ER MIS

De monteur had deze handelingen niet mogen uitvoeren en heeft niet het storing/incidenten protocol gevolgd, waardoor hij zichzelf en anderen medewerkers in gevaar heeft gebracht. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wanneer men niet handelt conform het protocol, dan breng je jezelf en anderen in gevaar. Hieronder een aantal punten die kunnen gebeuren:

 1. Brandgevaar/explosiegevaar
 2. Bedwelming/ verstikking
 3. Steekvlam
 4. losschietende delen kunnen letsel geven
Pagina-einde
Maatregelen > Wat moet je doen?

Je MOET in ieder geval :

 1. Direct 112 bellen
 2. De sleuf verlaten en afzetten (eigen veiligheid eerst)
 3. Omstanders op een afstand houden
 4. Breng netbeheerder op de hoogte
 5. Informeer Opdrachtgever, uitvoerder en WV-er
 6. Het protocol incidenten van de opdrachtgever volgen

Je mag NOOIT zelf gaan handelen, omdat je dan jezelf en anderen in gevaar brengt en je niet de juiste opleidingen, PBM's e.d. tot je beschikking hebt.


Pagina-einde
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst

Pagina-einde
Tips > Voor meer informatie

Hier heb je ruimte voor meer informatie

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.