Laura Bock
Leren van incidenten
 >  Monteren van lage druk gasaansluiting

Wat is er gebeurd?

Er moet een lage druk gasaansluiting op een gasvoerende leiding worden aangesloten. 

In de werkopdracht staat dat de leiding 150Øgietijzer betreft. Het zadel wat de monteur heeft meegekregen om aan te sluiten is hiervoor geschikt. 

Op de werktekening is een 110ØPE leiding omcirkeld. De monteur komt in het werkgat een gietijzeren leiding tegen. Hij boort deze aan en er ontstaat gasuitstroming.

Maatregelen > Hoe kon dit gebeuren?

In de werkvoorbereiding is over het hoofd gezien dat de tekstuele werkopdracht afwijkt van de bijgevoegde tekening. 

Hierdoor heeft de monteur het verkeerde zadel meegekregen - 150Ø gietijzer in plaats van 110Ø PE - en boorde hij de verkeerde leiding aan. De aangeboorde leiding bevatte een gasvoerende leiding met een kleinere diameter. 

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Heb jij het wel eens meegemaakt dat de tekstuele werkopdracht en bijgevoegde tekening verschilde?
  2. Wat vind jij de belangrijkste leerpunten van dit incident?
Tips > Voor meer informatie

Heb je een voorstel tot verbetering met betrekking tot dit thema?

Meldt dit dan in de Veiligheid A.Hak app. 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.