S.J.F. van den Berg
Civiele werkzaamheden
 >  Melden van ongevallen, bijna ongevallen en gevaarlijke situaties
Tijdens een gasklus is er een calamiteit door een geknapte gasblaas, hoe dan te handelen?


Risico's > Wat is er gebeurd? een voorbeeld incident


Tijdens saneringswerkzaamheden van een (LD 30mbar DN300) hoofdleiding zijn er tijdens testwerkzaamheden twee gasblazen geknapt. De werkzaamheden bestonden uit een verkorte sterktebeproeving tijdens gas-meenemen. Er werd gewerkt middels een T1 blaas en een reguliere standaard gasblaas (Kleiss & Co) volgens het principe zoals weergegeven in de Gdb-0019.I. van Enexis.

Hoe heeft dit incident kunnen ontstaan?

Gebleken is dat vocht invloed kan hebben op de schuifweerstand van de blaas, waardoor de blaas kan gaan schuiven alvorens de (beproevings)druk van 1 bar bereikt is. Ondanks het feit dat we niet onomstotelijk kunnen vaststellen waar, wanneer, hoeveel en of er vocht in de leiding aanwezig is heeft Kleiss & Co. gezocht naar een oplossing voor dergelijke situaties.

Oplossing:

De T1 blazen kunnen worden voorzien van een laag carborundum. Dit zorgt ervoor dat de schuifweerstand van de blaas verhoogd wordt. Hierdoor is de blaas ook inzetbaar in het geval van natte ondergronden.Met een camera in de te testen gasleiding is de geknapte gasblaas duidelijk te zien.

Het uiteinde van de aansluitleiding van de gasblaas.

Maatregelen > Wat moet je doen? hoe te handelen bij calamiteiten?

Je moet in ieder geval:

  • Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
  • Meld het voorval of incident bij je WV.
  • Meld het voorval of incident bij je contactpersoon van de opdrachtgever, eventueel kan dit ook door de WV worden gedaan.
  • Meld het voorval of incident bij de storingsdienst van de opdrachtgever. Hierdoor kunnen eventuele netverstoringen of storingen in randapparatuur sneller worden opgespoord.
  • Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je leidinggevende (uitvoerder).
  • Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!


Aandachtspunten voor de veiligheid:


• Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.

• Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.
De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

• Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.

• Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.

• Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.

• Neem bij twijfel altijd contact op met je operationeel installatie verantwoordelijkeTips > Voor meer informatie
  • Volg altijd de instructies en werkwijze volgens het aangeleverde werkplan/bedieningsplan (mondeling of schriftelijk).
  • Kunnen de werkzaamheden niet volgens plan uitgevoerd worden? informeer je WV!
  • Overleg je werkzaamheden met je WV, met eventuele aanvullingen vanuit de opdrachtgever.
  • volg (indien van toepassing) de aanvullende maatregelen vanuit de opdrachtgever.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.