14. Leren van incidenten
 >  Gaslekkage gasvoerende meterbeugel
Wat is er gebeurd?

Een voorbijganger ruikt een gaslucht op de galerij van een flat en doet hiervan een melding via 112. Omdat de bewoner niet thuis is, breekt de brandweer de woning open. In de meterkast ontdekt zij een gaslek bij een gasvoerende meterbeugel. Er blijkt een rood beschermdopje los te zijn geschoven op een aansluitpunt (zie foto hieronder links).

De gasvoerende meterbeugel is in 2014 geplaatst ter vervanging van de meteropstelling. De binnenleiding is toen tijdens een dichtheidsbeproeving getest op 30 mbar. Het beschermdopje is bij deze druk blijven zitten. Circa 10 jaar later is het dopje alsnog losgekomen.

Hoe kon dit gebeuren?

De meterbeugel biedt de mogelijkheid om een aansluiting rechts of links te monteren. Op de openingen
voor de te maken aansluiting heeft de fabrikant een tijdelijk beschermdopje geplaatst. Het beschermdopje op de opening die niet is gebruikt, had bij het
plaatsen van de meterbeugel vervangen moeten worden door een afdichtingsdop. De afdichtingsdop zorgt voor een goede, definitieve afsluiting en wordt meegeleverd met de beugel.

Menselijke factoren
Monteurs, vaak mannen, hebben de neiging om een nieuw product gelijk in elkaar te zetten. Een beetje zoals mensen ook vaak doen met de welbekende IKEA kast. Eerst proberen om deze zelf in elkaar te zetten.
En pas als het (niet helemaal) lukt de handleiding lezen. Deze aanpak moet niet worden toegepast bij gaswerkzaamheden! Werken aan gasaansluitingen vergt nauwkeurigheid, discipline en vakmanschap.


Maatregelen > Aandachtspunten

Werk bij het monteren van een meterbeugel altijd volgens de veiligheidswerkinstructie (VWI) en lees de
handleiding van de leverancier voordat je begint. 

Voor het besproken incident geldt dat in deze handleiding wordt gewezen op vervanging van de beschermdop. 

Overtuig jezelf er na de montage van dat de meteropstelling volgens de handleiding is gemonteerd. 

Meterbeugels geven de mogelijkheid om rechts- of links een aansluiting te maken. Plaats een afdichtingsdop aan  de kant waar de aansluiting niet wordt gemaakt. 

Alle tijdelijke beschermingsdoppen moeten na jouw werk zijn verwijderd en afgedicht. Controleer na je dichtheidsbeproeving alle verbindingen d.m.v. lekzoekvloeistof. Controleer deze extra nauwkeurig en stel hiermee zeker dat de (nieuwe) meterbeugel geen gaslek heeft.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.