Sjoerd van den Berg
Leren van incidenten
 >  Aanboring van PVC-gasleiding
Introductie

Wat is er gebeurd?

Bij de aanboring van een PVC-gasleiding ontstond rookontwikkeling en kreeg de monteur een tintelend gevoel. Hij liet onmiddellijk zijn aanboortoestel los. Er ontstond een vlamboog, die hem gelukkig niet raakte. De monteur is direct naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Dankzij zijn snelle reactie hield hij er geen blijvend letsel aan over. Uit onderzoek bleek dat er een in gebruik zijnde middenspanning kabel in de buisleiding zat. De gebruikte mantelbuis kwam niet op tekening voor.

Risico's > Hoe kon dit gebeuren?

De monteurs gingen er bij het vinden van de oude, ongebruikte gas- of waterleidingen vanuit dat ze leeg waren. Ze waren zich er niet van bewust dat verlaten leidingen regelmatig als mantelbuis zijn gebruikt voor elektrakabels. In sommige locaties was het tot 1991 formeel toegestaan om PCV-waterleidingen als mantelbuis te gebruiken voor middenspanning kabels.


Maatregelen > Wat moet je doen om dit soort situaties te voorkomen?

Houd er altijd rekening mee dat oude, ongebruikte gas-en waterleidingen als mantelbuis zijn gebruikt! In de infrabranche is afgelopen jaren benadrukt dat dit niet mag, maar garanties dat iedereen hiernaar handelt zijn er niet. Daarnaast zijn er vanuit het verleden nog ongewenste mantelbuizen in gebruik.

Heb jij een leiding gevonden die je moet verwijderen? Gebruik dan tekeningen om je ervan te overtuigen dat je de juiste leiding hebt gevonden. Hou er rekening mee dat mantelbuizen niet goed op tekening kunnen staan. Zorg er verder voor dat je pas begint te knippen of boren als het einde van een leiding is vrijgegraven en dus zichtbaar is. Is dit niet mogelijk? Stel dan met een meting vast dat de buis echt leeg is.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Ben jij bekend met het incident? Of heb je zelf iets soortgelijks meegemaakt?
  2. Wat zou jij doen als je in het veld een soortgelijke situatie aantreft?
  3. Wat zijn volgens jou de belangrijkste leerpunten van dit incident?
Tips > Voor meer informatie

Heb je een voorstel tot verbetering met betrekking tot dit thema? 

Meldt dit dan in de Veiligheid A.Hak app.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.