versie 0.1 / Alexander van Troost
14. Leren van incidenten
 >  Vlamboog bij aanpellen LS kabel
Wat is er gebeurd

Tijdens het aanpellen van een laagspanningskabel onder spanning heeft een collega de laagspanningskabel geraakt met een kabelmes, met steekvlam als gevolg. De collega is door de uitvoerder naar de eerste hulp gebracht met brandwonden aan handen en onderarm.  

Risico's > Wat zijn de risico`s?

Bij het werken met elektriciteit is veiligheid essentieel. Stroom is niet te ruiken, niet te zien en meestal niet te horen. Bij aanraking kan het te laat zijn!

Mogelijke gevolgen en risico`s zijn:

  • Elektrocutie;
  • Ernstige brandwonden;
  • Vallen of struikelen als gevolg van schrikreactie;
  • Brand;
  • Explosie;
  • Schade aan materialen, machines, gereedschappen en/of werklocaties.Maatregelen > Wat verwachten we van jou?
  • Bespreek in je startwerk voorbereiding de werkzaamheden. Uitgangspunt hierbij is spanningsloos uitvoeren.
  • Mochten deze werkzaamheden toch onder spanning uitgevoerd moeten worden, bespreek duidelijk wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren en wie bevoegd zijn om te werken onder spanning.

             - Vakbekwaam persoon (VP) kan de risico`s inschatten van elektrotechnische werkzaamheden.

             - Voldoende onderricht persoon (VOP) kan na instructie van de VP elektrotechnische werkzaamheden van                                                    beperkte omvang uitvoeren.

  • Bepreek duidelijk de risico`s en gevaren met elkaar voortkomend uit de RI&E.
  • Gebruik de voorzorgsmaatregelen en spreek je collega`s aan bij onveilig gedrag.

             - Geen geleidende voorwerpen dragen

             - Gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen

             - Gebruik geïsoleerde bedekkingen, kappen, gereedschappen en testapparatuur.

             - Werk volgens de VWI`s met een tweede persoon(redder) als dit aangegeven wordt. 

             - Voer je LMRA uit voor je de werkzaamheden start. 


Discussie > Bespreek dit met je collega`s

Flyer 11 Valmboog tijdens aanpellen aansluitkabel (https://www.beiviag.nl/bei-bls/toolboxen)Tips > Doel: bij eventuele vlamboog de monteur geen letsel!

VWI van toepassing: Alle werkzaamheden onder spanning!

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.