Laura Bock
Leren van incidenten
 >  Trekken van kabelbundel met lier

Wat is er gebeurd?

Een aannemer heeft opdracht om drie kabels te trekken door een tracé met een lengte van 900 meter. Het tracé bevat diverse bochten en een mantelbuis met een diameter van 160 mm. 

De kabels worden in één bundel getrokken. Hierbij schiet de trekkabel los en wordt een medewerker geraakt. 

Hij loopt botbreuken op 

Maatregelen > Hoe kon dit gebeuren?

De krachten zijn tijdens het lieren te groot geworden, waardoor de trekkop brak. Door rotatie van de kabels (wokkelen) is de bundel vastgelopen in de mantelbuis. 

Bij de werkvoorbereiding is hier geen rekening mee gehouden. Het trekken van een bundel is risicovoller dan het trekken van losse kabels. 

Er is niet overwogen om de trek in delen uit te voeren. 

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Ben jij betrokken bij het trekken van kabels? En zo ja: kun jij je het beschreven incident voorstellen?
  2. Hoe kijk jij naar het verschil in aanpak en risico tussen het trekken van één kabel of een bundel?
  3. Wat vind jij de belangrijkste leerpunten van dit incident?
Tips > Voor meer informatie

Heb je een voorstel tot verbetering met betrekking tot dit thema? 

Meldt dit dan in de Veiligheid A.Hak app


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.