Laura Bock
Leren van incidenten
 >  Monteren van nieuwe ringklem

Wat is er gebeurd?

Bij het verhelpen van een storing aan een huisaansluitingkabel, moet een monteur een ringklem gebruiken. Bij het monteren van de ringklem ontstaat er een vlamboog. 

Dankzij het dragen van PBM's loopt de monteur geen brandwonden op. 


Maatregelen > Hoe kon dit gebeuren?

Pas in het veld kwam de monteur erachter dat hij een nieuw type ringklem bij zich had. 

Hij was er niet mee bekend en had geen instructie over de juiste montage ervan ontvangen. De klem bleek lastiger te monteren dan de oude klemmen. Vooral omdat je minder goed kunt zien wat je doet. 

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Ben jij bekend met het incident? Of heb je zelf iets soortgelijks meegemaakt?
  2. Wat zou jij doen als je in het veld met een nieuw materiaal te maken krijgt?
  3. Wat zijn volgens jou de belangrijkste leerpunten van dit incident?
Tips > Voor meer informatie

Heb je een voorstel tot verbetering met betrekking tot dit thema? 

Meldt dit dan in de Veiligheid A.Hak app.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.