Laura Bock
Leren van incidenten
 >  MS kabel koud op hogedruk gasleiding
Introductie

Bij het vrij graven van de Hogedrukleiding en afsluiter set blijkt dat de MS kabels koud op de hogedrukleidingen liggen.  Normale minimale afstand dient 20 cm te zijn of in uiterste geval 10 cm. 

Hier hadden de kabels dus onder de hogedrukleidingen moeten worden gelegd!!

Maatregelen > Wat moet je doen?

Afdekken van middenspanningskabels 

Bij het gebruik van niet-gearmeerde ofwel niet-gepantserde middenspanningskabels moeten ondanks een correcte diepteligging volgens het basisprofiel, aanvullende maatregelen worden getroffen om deze, in de grond, tegen mechanisch geweld te beschermen. 

Bij Enexis betekent dit dat bij alle gestandaardiseerde 1- en 3-aderige XLPE-kabels aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit ongeacht de aanwezigheid van een aardscherm en of de kabel in particuliere dan wel openbare grond ligt. De aanvullende bescherming vindt plaats door middel van een kunststof afdekband, dat in de lengterichting in het midden boven de kabel moet worden aangebracht volgens navolgende figuur.


Enexis heeft 2 breedtes afdekband gestandaardiseerd: 


AantalBenaming Type 
1Breedte 20 cm
Rollengte 40 cm
KabelbeschermbandKleur rood, voorzien van waarschuwingsopdruk
2Breedte 40 cm
Rollengte 25m 
Kabelbeschermband
Kleur rood, voorzien van waarschuwingsopdruk

De smalle afdekband wordt in beginsel aangebracht op enkelvoudige kabelcircuits (ook die kabelcircuits die bestaand uit 1-aderige kabels). Bij meerdere kabelcircuits in 1 sleuf kan worden gekozen voor de bredere afdekband.


Diepteligging met onvoldoende dekking 

Kabels die door omstandigheden moeten worden gelegd met een dekking die niet voldoet aan het vereiste in het eerder genoemde basisprofiel, of kabels die in niet puinvrije grond worden aangelegd, moeten ter plaatse aanvullend worden beschermd. De bescherming kan worden bereikt door het vooraf aanleggen van mantelbuizen of achteraf door het aanbrengen van deelbare mantelbuizen. 

Mantelbuizen zijn beschikbaar in standaard lengtes van 5m met diameters: DN50, DN75, DN110, DN 160 en DN 200. Deelbare mantelbuizen zijn beschikbaar in standaard lengtes van 1m met diameters: DN100 en DN150. Voor elektra (LS en MS) mogen enkel mantelbuizen van rode kleur worden toegepast. Dit t.b.v. veiligheid (om verwarring met rioolbuis etc. te voorkomen. 

Nb: Ten behoeve van de glasvezelkabels voor differentiaalbeveiliging van MS-kabels wordt standaard een groene PE-beschermbuis DN40 aangelegd. Deze mantelbuizen hoeven niet van extra mantelbuizen te worden voorzien bij onvoldoende dekking. 

Voor middenspanningskabels is een minimale gronddekking van 20 cm vereist. Bij een mindere gronddekking, ook bij gebruik van mantelbuizen, is bewaking noodzakelijk

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
  2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
  3. Hoe ben je hier achter gekomen?

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst

Tips > Voor meer informatie

Hier heb je ruimte voor meer informatie

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.