Sjoerd van den Berg
05. Arbeidsmiddelen
 >  Rijden met een (mini)Shovel
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom een bepaalde onderwerp.

Risico's > Wat is er gebeurd?

Voor diverse werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van een (mini) shovel om bijvoorbeeld straatwerk af te voeren en grondverbetering toe te passen waarbij de uitkomende grond in een container wordt gereden en zand weer terug wordt getransporteerd naar de sleuf. .


Bij laatstgenoemde werkzaamheden is er een shovel omgevallen. Tijdens een regenbui ontstond er een uitspoeling waarbij de deels aangevulde sleuf dreigde in te zakken en is er met de shovel zand gehaald om dit te voorkomen. Bij het achteruit uit de container rijden is de shovel omgevallen doordat er scheef uit de container is gereden. De bestuurder schrok van de zijwaartse beweging van de machine en trok uit schrik aan de hendel waarmee de giek en bak wordt bediend waardoor de shovel topzwaar werd en is gekanteld. De bestuurder is van de shovel gesprongen en heeft geen letsel opgelopen. Ook de shovel is nagenoeg onbeschadigd gebleven. Al met al een gevaarlijk incident, wat natuurlijk ook heel anders had kunnen aflopen voor de bestuurder en eventuele omstanders.

Aanvullende informatie:

  • De bestuurder is in het bezit van een trekker-rijbewijs, hiermee mag een MMBS (motorrijtuig met beperkte snelheid) bestuurd worden op de openbare weg.
Tips > Lees de Handleiding / instructie, en de aanvullende pictogrammen op het voertuig!
  • Lees de instructie en bekijk de pictogrammen die bij het materieelstuk geleverd zijn.
Maatregelen > Wat kunnen we hiervan leren?

Je moet in ieder geval:

  • Lees de instructie en bekijk de pictogrammen die bij het materieelstuk geleverd zijn.
  • Hoogteverschillen recht benaderen d.w.z. met twee wielen tegelijk het hoogteverschil nemen ( bijv. container, stoeprand )
  • De last zo laag mogelijk houden
  • In het geval dat de machine toch kantelt, jezelf vasthouden aan het stuur. De machine verlaten terwijl hij kantelt geeft een hoog risico dat je toch onder de machine terecht komt. Tegen de valrichting in springen is moeilijk, en de kans dat je dit niet redt is groot waardoor je toch onder / tegen de machine aankomt met (zwaar) letsel tot gevolg.
  • Hou je aan de instructies weergegeven op de machineScan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.