13. Safety Alerts
 >  Vlamboog bij werkzaamheden op een open laagspanningsverdeelinrichting
Risico's > Wat is er gebeurd?

Wat is er gebeurd?

Voor het aansluiten van een laagspanningskabel op een open rek in een traforuimte zijn werkzaamheden uitgevoerd in de nabijheid van onder spanning staande delen.

Bij het aansluiten van de laatste fase (A) van de kabel op het rek is de aardingskabel opzij gehouden om de fasekabel er onderdoor te manoeuvreren. Hierbij is de dummy (B) van de aardingsset uit de klem (C) geschoten en tegen het op spanning staande rek teruggeklapt ter hoogte van de blauwe fase. Hierdoor is een vlamboog ontstaan en heeft de monteur 2e graads brandwonden opgelopen.

Risico

Werkzaamheden onder spanning of in de nabijheid van op spanning staande delen kunnen leiden tot spanningsoverslag met electrocutie en/of vlambogen met brandwonden als gevolg.

Dit is potentieel dodelijk.


In de basis is het werken onder spanning of in de nabijheid van onder spanning staande delen verboden tenzij:

  • de noodzaak tot het onder spanning werken is aangetoond én;
  • de bevoegde medewerker uitdrukkelijk opdracht is gegeven én;
  • de installatie daarvoor geschikt is.

In dit specifieke geval was de noodzaak tot het onder spanning werken niet aangetoond, de werkzaamheden werden conform BEI-BLS (VWI E-23 en VWI E-04) uitgevoerd met een werkplan (D.O.), de open onder spanning staande delen in het veld niet af te schermen en daardoor niet geschikt om onder spanning te werken.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Barrière

Voor het spanningsloos werken dienen (delen van) installaties en daardoor gebruikers spanningsloos gezet te worden. Maatschappelijke redenen worden gezien als een barrière om dit te voorkomen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de aanvraag om spanningsloos te werken inderdaad leidt tot extra voorbereidingstijd, planning en communicatie. Om de klant te pleasen gaan we hierdoor toch “onder spanning” werken.

Maatregel

Vanaf heden voert A.Hak de werkzaamheden voor het aansluiten op open laagspanningsrekken alleen spanningsloos uit. Dit geldt voor alle netbeheerders. Als dit om zwaarwegende redenen niet kan (zie ook het gestelde bij Risico’s), dan bepaalt de WV-er samen met de bedrijfsleider de werkwijze.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.