Marleen Steffen
13. Safety Alerts
 >  Explosiegevaar niet naleven ATEX regels
Introductie

  In december 2022 werd erop de gasvoerende Gasunie locatie Vilsteren  gewerkt. Ondanks dat de medewerkers op een voor prefab aangewezen gebied werkzaam waren is de locatie Vilsteren grotendeels als een ATEX zone ingedeeld. Dit zijn gebieden waar extra risico aanwezig is op explosiegevaar. Hierdoor mogen de werkzaamheden slechts onder speciale condities plaatsvinden. Zo zijn ontstekingsbronnen verboden op diverse delen van deze locatie.

  Wat is er gebeurd?

  Door operators van Gasunie werd op locatie Vilsteren ontdekt dat er na werktijd een schaftkeet van A.Hak nog een kachel aan stond. Dit werd hoog aangegrepen door de opdrachtgever, daar er vooraf aangegeven was dat vanwege de gasvoerende omgeving op Visteren geen stroom (ontstekingsbron) gebruikt mocht worden in de schaftkeet, ondanks dat deze op een locatie stond waar prefab werkzaamheden plaats vonden.  


  Wat de opdrachtgever hier eigenlijk mee probeerde te zeggen is, dat er in de omgeving geen ontstekingsbronnen aanwezig mochten zijn. Dit is niet voldoende gecommuniceerd en begrepen door de betrokkenen. Men heeft vervolgens wel een kachel op gas (ook een ontstekingsbron) gebruikt.


  Risico's > Wat kan er gebeuren?

  Risico's:

  In iets andere omstandigheden zou het gebruiken van ontstekingsbronnen grote gevolgen kunnen hebben zoals:

  • Explosie
  • Brand

  Gelukkig is het in dit geval goed afgelopen en heeft dit zich niet voorgedaan.

  Maatregelen > Wat moet je doen?
  1. Laat je goed informeren over de inhoud van de werkvergunning

  Werk je in zo’n omgeving dan moet in de werkvergunning vermeld staan welke risico’s er gelden welke gereedschappen wel/niet zijn toegestaan en welke maatregelen je moet nemen. De werkvergunning wordt voor betreden terrein toegelicht.

  1. Bij afwijkingen stop de werkzaamheden. Ga in overleg met de verstrekker van de werkvergunning.
  2. Gebruik geen ontstekingsbronnen
  3. In ATEX zones zijn ontstekingsbronnen verboden.

  Wist je dat naast open vuur (brander, sigaret) er ook ontstekingsbronnen zijn waar je niet zo snel aan denk?

  Bijvoorbeeld:

  • Aansteker
  • Telefoon
  • Gasstel
  • Stroom
  • Elektrisch gereedschap (baterijen).

  5. Werk alleen met gereedschap dat voorzien is van Ex teken en zoals vermeld in de werkvergunning.

  Discussie > Bespreek het met je collega’s!

  Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
  2. Wist jij dat er ook andere ontstekingsbronnen zijn naast open vuur?
  3. Laat jij je altijd mondeling informeren over de werkvergunning, risico's en maatregelen?  Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.