Peter Dekkers
13. Safety Alerts
 >  Fitter geraakt door steekvlam
Wat is er gebeurd?

Voorafgaand aan het incident:

Het werk bestond uit het overnemen van 25 huisaansluitingen (staal) van de oude gasleiding naar de nieuwe aangelegde gasleiding. Het werk was verdeeld over twee dagen. Op dag 1 zouden 12 huisaansluitingen overgenomen en op de tweede dag 13 aansluitingen. 

Bij een vorige huisaansluiting was wat tegenslag omdat er een PE-slang door de leiding heen liep. Daardoor was er meerwerk om de leiding vrij te graven en stond de ploeg enigszins onder tijddruk. Bij de betreffende huisaansluiting is er een knevel aangebracht. daarna werd de stalen huis aansluitleiding doorgezaagd met een reciprozaag. Dat is ook de gebruikelijke werkwijze.

​​​​​​​
Het incident?

Toen men bezig was de leiding door te zagen ontstond er ineens een steekvlam. de fitter kreeg de steekvlam in zijn gezicht en linkerarm (met brandwonden tot gevolg). Zijn collega heeft hem uit de gevarenzone getrokken en heeft de hulpdiensten gebeld. De fitter heeft zelf de knevel nog na gepompt om de situatie veilig te stellen. 


1. Aansluitleiding richting de woning
2. Rioolbuis die door de steekvlam is beschadigd
3. Doorgehaalde leiding. Dit is de voedende kant