Peter Dekkers
13. Safety Alerts
 >  Knippen onder spanning staande LS-kabel
Introductie
Op  vrijdag 1 april 2022 worden er LS- kabels geamoveerd.  De te amoveren kabel is voorafgaand aan de werkzaamheden door de netbeheerder geselecteerd en om de 50 meter geknipt. de uiteinde zijn voorzien van een tie wrap. 

Bij het amoveren van de geselecteerde LS- kabel wordt in dezelfde sleuf een eindmof van een andere LS- kabel aangetroffen. Vanwege onduidelijkheid over de status van deze kabel wordt er na telefonisch overleg besloten de kabel handmatig te knippen waarna er een vlamboog ontstaat. Los van materiele schade is er geen letsel bij betrokken medewerker.


Incidentonderzoek
Vanuit het incidentonderzoek dat volgende blijkt dat de werkzaamheden op deze dag zouden starten op punt A, waarna richting Punt B gewerkt zou worden (zie onderstaande figuur).Uit de gesprekken op locatie blijkt er rond locatie A ook weeskabels aanwezig waren die op aangeven van de netbeheerder ook verwijderd mochten worden.

Vanwege werkzaamheden / tijdelijke opslag van materiaal van de hoofdaannemer op punt A is in overleg met bepaald dat er gestart zou worden aan de andere zijde van de reeds geknipte kabel (ca 50 meter verderop. Zie rode streep door Oud LS- net).
Vanaf dit punt zou richting punt A gewerkt worden. Waar de uitvoerder tijdens het telefonisch overleg uitging van positie A en de te verwijderen weeskabel ging de kabelwerker uit van positie B en de eindmof die hij tegen kwam. Deze miscommunicatie leidde tot een potentieel dodelijk incident met materiele schade aan arbeidsmiddelen en kabel. 

Risico's > Wat zijn de oorzaken?

Uit het incidentonderzoek zijn de volgende oorzaken naar voren gekomen die uiteindelijk geresulteerd hebben in dit incident:

 • De werkprocedure E-47 van de BEI BLS is niet gevolgd;
  • Er is geen formele opdracht vanuit WV verstrekt aan de aannemer;
  • Er  is onvoldoende toezicht geweest op de werkplek van zowel netbeheerder als aannemer op de werkplek;
  • Kabels in de sleuf moeten op veilige afstand geknipt worden met een veiligheidsknipapparaat.

 • Er is geen risico inventarisatie opgemaakt voorafgaand aan de werkzaamheden;
 • Door personele wisselingen in het project zijn afspraken ten aanzien van de uitvoering van de activiteiten verloren onvoldoende vastgelegd en overgedragen;
 • Er is onvoldoende afstemming geweest tussen de hoofdaannemer en A.Hak  over de uit te voeren werkzaamheden
 • Er is onvoldoende kennis beschikbaar binnen het projectteam van A.Hak ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden onder de BEI BLS
 • Het ontbreken van een inhoudelijke startwerkinstructie / dagstart voorafgaand aan de werkzaamheden waarbij de gevaren en stopmomenten zijn besproken.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Het verwijderen van een LS kabel van een netbeheerder moet altijd uitgevoerd worden onder de BEI BLS. Binnen de BEI BLS is hiervoor de werkinstructie E-47 opgemaakt. In deze werkinstructie wordt omschreven welke stappen doorlopen moeten worden om een kabel veilig 

 1. Als eerste stap  moet er een RO (raamopdracht) worden verstrekt vanuit een WV waarna een medewerker (VOP) of een medewerker zonder aanwijzing onder toezicht van een VOP de werkzaamheden mag uitvoeren;

 2. Voor stap 2A en/of 2B uit:

  2 A. Toezicht houden op het uit de grond verwijderen van een LS-Kabel die buiten gebruik is;
  1. Bespreek de werkzaamheden goed door met de uitvoerenden;
  2. Leg de voorwaarden en de werkmethode van stap 2B uit.

    2 B. Een LS-kabel die buiten gebruik is uit de grond verwijderen:

 • Voer een LMRA uit;

 • Verwijder de kabel, te beginnen vanaf een vrij eind, uit de sleuf;

 • Een kabel inkorten mag ALLEEN als je de kabel zonder hindernissen en zichtbaar kan volgen tot aan een vrij eind;

 • Neem contact met de WV op als je een kabel moet knippen waarvan je het vrije eind niet ziet. de kabel moet dan opnieuw geselecteerd en geknipt worden volgens de VWI;

 • Laat bij een pauze of aan het einde van de werkdag de kabel duidelijk achter. Als je weer aan de slag gaat, moet je zeker weten dat je;

 • Twijfel je of het de ​​​​juiste kabel is? Neem dan direct contact op met de WV. Je mag dan NIET starten met de werkzaamheden.

3.  Als je klaar bent doe je het volgende:

 • Heb je gewerkt via een werkplan? Meld dan bij de WV dat het werk klaar is. 
 • Heb je gewerkt via een raamopdracht? Lever het werk dan op volgens de bedrijfsafspraken. 
 • Laat de werkplek veilig achter

Let op: Kabels in de sleuf moeten vanaf een veilige afstand , buiten de sleuf met een veiligheidsknipapparaat geknipt worden. zorg dat tijdens het knippen
 1. Niemand in de sleuf aanwezig en, 
 2. Niemand binnen 5 meter afstand van de kop van het veiligheidsknippaparaat aanwezig is
 3. Kabels buiten de sleuf mag je knippen of zagen


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.