Marleen Steffen
13. Safety Alerts
 >  Nieuwe tijdelijke maatregelen bij gasklussen n.a.v. incident
Introductie

In maart 2022 heeft een ontbranding plaatsgevonden (een plof/“roffel”) van aardgas in een leiding. Dit gebeurde tijdens het lassen om een nieuw schema te verbinden met een reduceerstation. 

In 2021 is er ook al een incident geweest. In april 2021 is bij een gasklus achter een stopple geconstateerd dat een klein gaslek langs de stopple-cup ontstoken was. Het incident in 2021 is (waarschijnlijk) opgetreden doordat vonken van een slijpmachine de gaswolk tussen de airmover en de stopple hebben ontstoken.

Dit Safety Alert vervangt Safety Alert “2021-1 Tijdelijke maatregelen naar aanleiding van warmteontwikkeling achter een stopple” evenals de eerdere interne SA vanuit A.Hak. N.a.v het recente incident bijgaand een nieuwe SA met nieuwe tijdelijke maatregelen. 

Neem dus goed kennis van de nieuwe SA en de nieuwe tijdelijke maatregelen bij gasklussen!

Risico's > Wat is er gebeurd?

In maart 2022 heeft een ontbranding plaatsgevonden (een plof/“roffel”) van aardgas in een leiding. Dit gebeurde tijdens het lassen om een nieuw schema te verbinden met een reduceerstation.

Oorzaken

Het incident in 2022 heeft (waarschijnlijk) plaatsgevonden doordat gas uit een dode poot ontstoken is tijdens het lassen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

1) Zorg dat je op de hoogte bent van de werkvergunning, laat dit je toelichten en controleer de werkvergunning.

2)  Controleer de deskundigheid van de meetdeskundige; het gaat om je eigen veiligheid!

3) Controleer, spreek aan en weiger als zaken onduidelijk zijn. Ook als het je opdrachtgever betreft.  


Gasunie is verantwoordelijk voor gekozen werkmethode en het goed en veilig uitvoeren hiervan;

 • Voor de gasklusdag wordt het gasklusplan door Gasunie besproken met ons:
  • Plek airmovers;
  • Plek LEL/VOC meters;
  • Plan B?
  • Werken volgens procedures (Safety Alert  Gasunie d.d. 31 maart 2022):
 • Totdat een definitieve oplossing is vastgesteld, gelden de volgende tijdelijke maatregelen bij gasklussen: 

  1. Plaats altijd een aparte TOR-nipple voor LEL-metingen, zoals beschreven in CSW-53-E en OMH_4.4.2-04 (paragraaf 5.2.8).

  2. Pas een tweede barrière toe, zoals een balg (APH_KM-47), blaas of rioolstop, indien:

  • hete werkzaamheden (branden/slijpen/lassen) plaatsvinden op minder dan 50m achter een stopple of een afsluiter waarachter zich hogedruk aardgas bevindt; 
  • een dode poot aanwezig is; 
  • de airmover zich niet direct nabij het inblokpunt (afsluiter, stopple) bevindt. Hierdoor ontstaat een leidingdeel met grotendeels stilstaand gas (dode poot) dat niet ge-airmoved wordt, met mogelijk gevolg een explosief mengsel tussen de airmover en het inblokpunt. Neem bij toepassing van een tweede barrière maatregelen om drukopbouw tussen de barrière en de lekbron te voorkomen.

  • De tijdelijke maatregelen gelden tot het Safety Alert is ingetrokken.