C. Yilmaz
13. Safety Alerts
 >  Elektrische Schock bij het beproeven van kabel
Introductie

Op 1 december 2021 heeft tijdens het beproeven van een middenspanningskabel (MS) een incident plaatsgevonden in regio Oost. Hierbij heeft een monteur van de Netbeheerder in het onderstation lichte verwondingen opgelopen als gevolg van elektrische schock. 

Met deze Safety Alert willen wij toelichting geven op de bekende oorzaken en de mogelijk te nemen maatregelen. De activiteit, beproeven, is een niet dagelijks onderdeel van onze werkzaamheden. 

Risico's > Wat is er gebeurd?

In opdracht van de Netbeheerder heeft A. Hak Noord-Oost B.V. (hierna A. Hak) de werkzaamheden t.b.v. een Windpark uitbesteed aan een aannemer. De werkzaamheden betreffen, zoals beschreven in de Kwaliteit en VGM-plan solo , 

 • Graaf- /grondwerkzaamheden; 
 • Gestuurde booractiviteiten door Drillcon; 
 • Kabeltrekactiviteiten;
 • Bijkomende activiteiten in het verlengde van de werkzaamheden.

De werkzaamheden verbinden een onderstation (OS) en inkoopstation (IS) in die ongeveer 6 km van elkaar liggen. De aannemer heeft voor de werkzaamheden aan de kabel, onder andere de beproeving en montage, een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. 

Het betreft een project met harde deadlines en een integraal aanpak. Er worden door de aannemer én Netbeheerder (tegelijk) werkzaamheden uitgevoerd op het project. De Netbeheerder is op de bewuste dag van het incident bezig met werkzaamheden aan de kabels in het onderstation. De onderaannemer voert ook werkzaamheden uit aan de kabels op een locatie / in het veld. 

Een gespecialiseerd bedrijf voert montagewerkzaamheden uit, samen met een directe collega van hetzelfde bedrijf. Op de dag van het incident wordt o.a. door de weersomstandigheden flinke stagnatie opgelopen. De montagegaten klappen in en dient opnieuw ‘geruimd’ te worden. Dit leidt ertoe dat de ploeg van de gespecialiseerde bedrijf de werkzaamheden niet conform de planning voort kan zetten en/of kan opstarten

De monteur van de gespecialiseerde bedrijf geeft zelf aan een bepaalde vorm van werkdruk te hebben ervaren en geen projectspecifieke informatie (startwerk) heeft gehad. 

De monteur van de gespecialiseerde bedrijf heeft dit ook aangegeven bij zijn contactpersoon.

Bij het beproeven van de kabels ‘stort’ (spanning loopt weg) een kabel in elkaar (incident). Hier schrikt de monteur van de gespecialiseerde bedrijf van en grijpt direct naar zijn telefoon om zijn contactpersoon van de onderaannemer te bellen. De monteur van de gespecialiseerde bedrijf krijgt telefonisch te horen dat er medewerkers van de Netbeheerder aan het werk zijn in het onderstation. De monteur van de Netbeheerder is bezig met de kabel en voeren voorbereidingswerkzaamheden uit om de kabels in de rekken te hangen.

De kabel naar het onderstation (trek 0) is eerder al aan elkaar gemaakt door de monteur van de gespecialiseerde bedrijf. Echter is de monteur in de veronderstelling geweest dat de kabels zich niet in de rekken van het onderstation bevinden en alles op krimpdoppen ligt. Om die reden denkt de monteur dat dit veilig kan en de kabels nog niet aangesloten zijn. 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Uit het onderzoek komen een aantal constateringen en tevens een aantal aandachtspunten naar voren die (mogelijk) soortgelijke incidenten in de toekomst kunnen voorkomen:

Organisatorisch (A.Hak):

 • Het opnieuw beoordelen op juistheid en volledigheid van risicodocumentatie (RI&E, TRA, etc.)
  • Project Risico-Inventarisatie en Evaluatie, specifiek het beproeven van de kabels opnemen;
  • Volledigheid Kwaliteits-, Veiligheids- en Gezondheidsplan, omschrijving van de activiteiten en de grondslag van deze projecten concreet benoemen. Ontwerpplan delen met onderaannemers en Uitvoeringsplan beoordelen van onderaannemers;
 • Integraal aanpak van (soortgelijke) projecten
  • Aanstellen V&G-coördinator van betrokken partijen;
  • Bepalen van concrete werkmethodes
  • afstemmen van projectplanning

Operationeel (personeel en leidinggevende):
 • Startwerk en voorlichting (gezamenlijk) voor aanvang van werkzaamheden;
  • Dag- en weekstart aanvullend. 
 • Werken conform geldende richtlijnen; 
  • Een "koude" kabel wordt "warm" op het moment dat de kabel 'ingevoerd' wordt in een ruimte;
  • Ook bij verbindingen met een kabel die zich al in de ruimte bevindt, kan dit niet zondermeer;
  • BEI-BHS richtlijn aanhouden als referentie voor beproevingswerkzaamheden, ook als het een koude kabel betreft; 
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden conform de geldende richtlijnen. 
 • Uitvoeren van LMRA;
  • overtuig jezelf altijd dat er niemand (uit zicht) aan/bij/op de kabel(s) zit. 
 • Mangatwacht;
  • controle en toezicht op de uiteindes van de kabels. 
 • Fysieke / visuele maatregelen;
  • Maak visueel dat er 'gevaar' dreigt of werkzaamheden uitgevoerd worden;
  • Maak gebruik van geel/zwart kettingen (geen lint!);
  • Maak gebruik van borden 'gevaarlijke elektrische spanning';
  • Laat niets onbemand, blank of bloot achter. 


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende: 

 1. Is er sprake van nieuwe collega's op het werk en zijn deze geïnstrueerd (startwerk)?
 2. Is de startwerk relevant voor de werkzaamheden wat je gaat doen? 
 3. In hoeverre zijn de risico's en eventuele maatregelen in beeld?
 4. Heb je de juiste (hulp)middelen om de werkzaamheden veilig en goed uit te voeren?
 5. Zijn de te volgens richtlijnen, protocollen en procedures beschikbaar / bekend? 
 6. Waarom meld jij (wel of niet) risico's, verbeteringen en (bijna) ongevallen? 
 7. Hoe had dit incident volgens jou voorkomen kunnen worden? 
Tips > Voor meer informatie

De BEI-BHS VWI E-113-213 HS en MS kabels meten en beproeven omschrijft concreet de werkmethode. Raadpleeg deze, ook als de kabel op het moment van de werkzaamheden geen onderdeel is van een bestaande net. 

Meld Incidenten, Risico's én afwijkingen met de Veilig A.Hak App, alleen dan kunnen wij vergelijkbare incidenten voorkomen. Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.