Marleen Steffen
13. Safety Alerts
 >  Val-en struikel incident over 380V verlengkabel.
Introductie

Er heeft recent een val-struikelincident plaats gevonden bij de materieeldienst, waarbij een medewerker letsel heeft opgelopen en tijdelijk vervangend werk moet doen.

Hieronder kort de toelichting op de situatie, gevolgen, oorzaken en maatregelen ter voorkoming.

Risico's > Wat is er gebeurd?

Situatie: Gestruikeld over 380V verlengkabel.

Twee medewerkers waren bezig met onderhoud aan een materieelstuk. Voor het testen van een het materieelstuk (Pipeskid Hiab manipulator) was een 380V voeding benodigd. Daarvoor moest men een verlengkabel gebruiken. De verlengkabel lag in nabij het informele/gebruikelijke looppad. De desbetreffende medewerker liep naar de andere collega, die al bezig was met werkzaamheden aan het materieelstuk. Hierbij is de medewerker gestruikeld over de verlengkabel. De medewerker gaf aan niet gehaast te zijn er was geen sprake van werkdruk. De medewerker had echter wel zijn handen vol met onderdelen, wat mogelijk voor afleiding/ onoplettenheid heeft gezorgd. Daarnaast was het risico van de kabel niet opgevallen, omdat deze niet in het looppad lag, maar net er buiten.

Na de werkzaamheden is de verlengkabel netjes opgeruimd en opgeborgen aan de stelling die daarvoor bestemd is.

Gevolg: Door de val heeft de medeweker lichamelijk letsel opgelopen. De medewerker moet hierdoor tijdelijk vervangend werk (lichter werk/andere dagindeling) doen.

Oorzaken:

 • Positionering van materieel en kabels
  • De 63A voeding welke 1x aan het gebouw aanwezig is maakt het dat de verlengkabel deels over de werkplaatsvloer ligt, deze was wel buiten de looppaden gelegd.
 • Onoplettendheid
  • Afleiding en onoplettendheid, doordat de medewerker gefocust was op de onderdelen die hij bij zich droeg. 
  • De medewerker zag geen directe risico’s rondom eigen omgeving en/of werkplek.
 • Afwezigheid duidelijke looppaden.  
  • Looppaden zijn niet goed zichtbaar of belijnd, waardoor deze niet altijd worden aangehouden.Maatregelen > Wat moet je doen om dit te voorkomen in de toekomst?


 • Let op de plaatsing van het materieel, kabelmanagement en de positie van het materieel.
  • Kies voor een juiste positie van materieel in de werkplaats of op een project, waardoor er nier onnodig te lange kabels door de werkplaats op op het werkterrein liggen.
  • Kies voor alternatieven daar waar mogelijk. Bijv. een tweede e-aansluiting wat minder kabels op de vloer geeft.  
 • Vermijden van obstakels op de looppaden. 
  • Op projecten kan worden gekozen om gebruik te maken van een kabelgoot.
  • Op projecten kan ook gekozen worden voor het ingraven van kabels om vervolgens daaroverheen rijplaten te leggen.
  • Indien een kabel de looppaden kruist in de werkplaats of op een project kun je ook een overstapje aanbrengen. Zo dwing je medewerkers een bepaalde, struikelvrije route te lopen.
 • Zorg voor eenduidige looppaden (in werkplaatsen met duidelijke belijning).
 • Voer voor de start van de werkzaamheden een check (LMRA) uit op de werkplek
  • Ondanks dat je dagelijks op dezelfde locatie werkt, is het belangrijk om de check te doen bij start van de werkzaamheden en bij de terugkomst van pauzes.
  • Let bij de controle op orde-en netheid niet alleen op rommel, afval en rondslingerend materieel, maar kijk ook eens naar de positie van materieel en kabelmanagement!
 • Zorg dat je binnen de afdelingen het Q4 2021 thema Blijf staan voor veiligheid aantoonbaar uitdraagt en dit registreert in de app. Ondanks het uitdragen van het kwartaalthema binnen A.Hak Groep, heeft dit incident plaatsgevonden.
  • Breng het thema in Q1 2022 onder de aandacht, mocht dit nog niet zijn gedaan. 
  • Voer de werkplekinspectie uit behorend bij het Q4 thema Blijf staan voor veiligheid.
 • Maak altijd een melding van gevaarlijke situaties die kunnen zorgen voor val-en struikelgevaar.

 Let op de bovenstaande maatregelen gaan over kabels, maar deze aandachtspunten gelden ook leidingen.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Zie je nu risico's  m.b.t. struikelen en vallen in jouw werkomgeving? Zo ja, bespreek deze binnen jouw team.
 2. Maak een melding van de besproken risico's via de Veilig A.Hak app en geef aan wat je hebt gedaan om dit risico te verkleinen.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.