1107 / Caglar Yilmaz
13. Safety Alerts
 >  MS-kabel beschadig met Prikstok
Risico's > Wat is er gebeurd?

Op project Apeldoorn heeft zich op donderdag 11 november een incident zonder letsel voorgedaan bij het maken van handmatige proefsleuven. Om de positie en diepte van de waterleiding te bepalen is hier gebruik gemaakt van een (niet geïsoleerde) stalenprikstok met een scherpe punt. Daarbij is een MS-kunststofkabel geraakt en is sluiting ontstaan. De betrokken medewerker heeft hierbij geen letsel opgelopen. Het centrum van Apeldoorn heeft door de storing een tijdlang zonder stroom gestaan.

Om de kabels en leidingen inzichtelijk te maken worden voor aanvang van de werkzaamheden proefsleuven gegraven. Kabels en leidingen worden visueel gemaakt waarbij ook de dieptes worden meegenomen. De voornaamste oorzaak van dit incident is het gebruik van de stalenprikstok/ prikstok met een scherp punt en de kracht die daarbij gebruik is.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Een aantal belangrijke punten om herhaling van het incident te voorkomen;

 • Het is niet toegestaan om prikstokken van metaal te gebruiken;
 • Gebruik de prikstok om de bodem van de sleuf af te tasten:
  • Gebruik (niet geleidende) kunststoffen/houten prikstokken;
  • Prikstokken met een ‘bolle’ punt waarmee je K&L niet kunt beschadigen;
 • Gebruik de prikstok niet om de kabels en leidingen te ‘zoeken’;
 • Graaf altijd zoveel mogelijk vrij/af;
 • Hierdoor houdt de je de ‘door te prikken laag’ zo dun mogelijk;
  • Zo weet je waar je prikt én de kracht die je voor het prikken gebruikt is minimaal.
 • Raadpleeg ALTIJD de klic om de MS/HS-kabels of HD-leidingen te bepalen en stem de werkmethode af op de risico’s die zich kunnen voordoen  ​​​​​​​
Tips > Voor meer informatie

Last but not least: Is de situatie dusdanig dat je niet verantwoord kunt werken? STOP de handelingen en schakel met je leidinggevende en/of opdrachtgever! ​​​​​​​


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.