1091 / Caglar Yilmaz
13. Safety Alerts
 >  Zagen Nodulair Gietijzer
Risico's > Wat is er gebeurd?

Bij Infranet locatie Doetinchem heeft zich op vrijdag 5 november een incident zonder letsel voorgedaan bij het rooien/verwijderen van nodulair gietijzeren leiding met een luchtzaag. Bij het doorhalen van de nodulaire leiding is een MS-GPL-kabel geraakt met het zaagblad van de luchtzaag. Hierbij is sluiting ontstaan en een kleine steekvlam.

Zagen, met een luchtzaag, is een goedgekeurde werkmethode om nodulair gietijzeren leidingen te verwijderen. Echter brengt zagen in de sleuf onoverzichtelijke risico’s met zicht mee en zijn concrete maatregelen noodzakelijk.

 • De door te halen leiding is rondom niet vrijgemaakt en wisten de betrokken medewerkers niet dat de betreffende MS-kabel tegen de leiding aan lag.
 • Er is geen bescherm maatregel getroffen om schade aan K&L te voorkomen (b.v. beschermplaat onder de door te zagen buis te leggen)
 • Bij het inzichtelijk maken van de K&L is de betreffende MS-kabel ‘niet gevonden’, ondanks dat deze vermeld was op de KLIC. Achteraf blijkt de oorzaak de ligging en verloop van de kabel. Er is zonder extra beschermingsmaatregelen te treffen (voor de niet gevonden MS-kabel) toch gezaagd. De MS-kabel lag op één stuk direct onder de buis en verderop in het tracé verder aan de kant te liggen.
 • Het zaagblad welke gebruikt werd reikte tot over de zijkant (≥diameter) van de leiding waardoor deze bij de omliggende K&L kon komen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Een aantal belangrijke punten om herhaling van het incident te voorkomen;

 • Lokaliseer alle K&L en sluit uit dat deze elders plots tevoorschijn komt;
  • Gebruik detectieapparatuur om kabels te lokaliseren;
  • Maak ‘proefsleuven’, daar waar je moeite hebt met het lokaliseren van kabels en leidingen;
 • Blijf alert en overtuig jezelf van feiten i.p.v. aannames. Bij twijfel stoppen! [LMRA]
 • Maak een te verwijderen K&L rondom ALTIJD vrij van grond zodat je hier mogelijke K&L kunt waarnemen;
 • Neem maatregelen om te voorkomen dat je met je zaag in de bodem komt c.q. K&L raakt
  • Gebruik een zaag welke net voldoende is om door de leiding te komen;
  • Scherm K&L af, schuif onder de te zagen buis een beschermplaat, waardoor de zaag geen schade aan K&L kan veroorzaken;
  • Zorg voor een voldoende werkruimte en een droge sleuf;
Tips > Voor meer informatie

last but not least: Is de situatie dusdanig dat je niet verantwoord kunt werken? STOP de handelingen en schakel met je leidinggevende en/of opdrachtgever!


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.