Marleen Steffen
Safety Alerts
 >  Laden en lossen van materiaal
Introductie

Een belangrijk onderdeel tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden is het laden en lossen van materiaal. De afgelopen periode zien we dat het aantal risicovolle situaties en ‘near misses’ stijgen. Omdat we een stijgende lijn zien in het aantal meldingen waarbij ernstig letsel had kunnen optreden sturen we jullie deze Safety Alert.

Risico's > Wat is er gebeurd?

Bekende gevaren bij het lossen van een lading zijn:

 • Vallende (zware) lasten: met groot lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg.

Onderstaand enkele recente meldingen van afgelopen juli:

Buis valt bijna van vrachtwagen

Bij aankomst van een vracht stalen buizen op een project is zichtbaar dat deze verkeerd geladen is. Toch is men gaan lossen, zonder extra maatregelen. Er was onvoldoende borging aanwezig tussen de materialen, hierdoor kon de buis wegrollen tijdens het lossen. Toen men zag dat de buis ging rollen is besloten om de lading te borgen met spanbanden en is de gebroken ondersteuning opgevuld met stophout. Vervolgens is de wagen met twee kranen veilig gelost.

Sleufkisten-en platen vallen van trailer

De lading lag staal op staal zonder afstandshouder zoals een stuk hout. Hierdoor kan de vracht gaan glijden over elkaar. Men heeft ondanks de risico’s toch willen lossen, medewerkers is verzocht afstand te houden. Er is met een palletvork (staal op staal) gelost, een deel van de vracht is toch gaan schuiven en van de trailer gevallen. Door de tijdige uitvoering van LMRA en medewerkers die voldoende afstand hebben gehouden van het risicogebied tijdens het geven van aanwijzingen is er geen persoonlijk letsel ontstaan. Er is alleen schade aan de vrachtwagen.

Onvoldoende borging om rollen tijdens het lossen te voorkomen.

Een trailer wordt geladen met 2 lagen van 2 buizen. Vanuit de leverancier werden deze 2 buizen per laag gelijktijdig geladen en vielen ze precies binnen de wiggen die aan de uiteinden van de houten ondersteuning bevestigd waren. Bij het lossen worden de buizen één voor één gelost, waardoor de buis die ernaast ligt zou gaan rollen als de 1e buis uit de wagen gehesen zou worden. Er is besloten om de 2e buis met een spanband vast te zetten aan de vrachtwagen, zodat deze niet zou gaan rollen. Ook is met de leverancier en opdrachtgever gecommuniceerd dat een andere wijze van beladen gewenst is.

Figuur 1 Ontbreken van stevige supports en spanbanden.
Figuur 2. Levering waarbij buizen niet goed geborgd zijn om rollen te voorkomen.
Figuur 3. Na constatering onstabiele lading is extra borging aangebracht door vastzetten met spanbanden.
Oorzaken > Wat zijn de oorzaken van de bijna-ongevallen en risicomeldingen?
 • Foutieve belading door opdrachtgever, leverancier of transporteur:
  • Er ontbreken hulpstukken die zorgen voor stabiliteit en borging.

Denk aan: spanbanden, wiggen of hout met uitsparingen etc.

  • Er ontbreken hulpstukken/ afstandhouder om het lossen te vergemakkelijken.

Denk aan hulmiddelen zoals: balken, trossen, klossen, keggen etc.

  • Andere wijze van beladen door transporteur, waardoor er op projecten met de aanwezige middelen niet goed kan worden gelost.
 • Het onvoldoende (visueel) controleren of de te lossen vracht veilig gelost kan worden. 
 • Het lossen van een lading terwijl dit niet veilig kan.
 • Geen goede inschatting van de gevaren voorafgaand aan het lossen.
Maatregelen > Wat moet je doen om soortgelijke incidenten te voorkomen?
 1. Geef bij het afroepen van materialen bij leveranciers/ opdrachtgever/eigen materieeldienst (MEV) aan hoe er gelost moet worden op locatie (inclusief bijzonderheden)
 2. Controleer bij aankomst van de lading hoe de buizen/materialen liggen.
 3. Controleer of de materialen geborgd en stabiel liggen.
 4. Zijn aangebrachte keggen, balken, intact?

Kunnen we deze lading veilig lossen, zonder dat het gaat rollen of schuiven?

 1. Vertrouw je het niet? Onderneem dan actie:
  1. Beoordeel samen met collega’s of het mogelijk is om de vracht op een andere veilige manier te lossen (LMRA). Bijv. door: gebruik van spanbanden om de lading beter te borgen/stabiel te krijgen.
  2. Houd altijd voldoende afstand van de trailer zodra de spanbanden los gemaakt worden.
  3. Is er geen andere manier om veilig te lossen, weiger dan de vracht!
  4. Meld de situatie  

 2. Neem hierna contact op met de leverancier of opdrachtgever om aan te geven dat de lading foutief/gevaarlijk geladen was (maak foto’s).
 3. Maak duidelijke vervolgafspraken met de desbetreffende leveranciers over hoe de lading moet worden geborgd.
 4. Indien de nieuwe levering wederom niet geborgd is los de vrachtwagen dan niet!

Let er dus extra goed op hoe de buizen en overige materialen op de vrachtwagen liggen, voer een LMRA uit voordat je gaat lossen!


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Voer jij ALTIJD  een LMRA uit voordat je start met lossen van de lading?
 3. Meld risico's en verbeteringen t.a.v. veilig laden en lossen via de Veilig A.Hak app.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.