H.I. Bons
Safety Alerts
 >  Knippen van LS, MS & HS kabels
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom het knippen van kabels.

Dit naar aanleiding van een aantal incidenten waarbij er aan spanning staande kabels is gezaagd of verkeerd is aangesneden. Al deze incidenten hadden in potentie kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs fataal kunnen aflopen voor der monteurs in kwestie.

Risico's > Wat kan er gebeuren
 1. Electrocutie;
 2. Explosie;
 3. Vlamboog en/of brand.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Onderstaande instructies gaan in op 3 mei 2021 en gelden voor alle Stedin Groep medewerkers en betreffende ketenpartners:

 1. Kabels die deel uitmaken of onderdeel gemaakt hebben van het net van de Stedin Groep moeten onderalle omstandigheden  vanaf een veilige afstand, dus buiten de sleuf, met een hydraulisch kabelknipapparaat geknipt worden;
 2. Het veiligheidsknip-apparaat mag alleen bediend worden met een direct verbonden bediening d.m.v. een hydraulische slang die niet geleidend is met een minimale lengte van 5 meter. Deze moet volledig uitgerold zijn, zodat de maximale afstand tot de kniplocatie in acht genomen wordt;
 3. Knipapparaten die bediend worden middels Bluetooth zijn verboden;
 4. Het is niet toegestaan de kabel te zagen, door te slijpen of anders.

Uitzondering: Het zagen van kabels is alleen nog toegestaan bij het rooien van kabels buiten de sleuf. De voorwaarden hiervoor zijn:

 1. De hele te rooien kabel  is onafgebroken zichtbaar alsmede de beide kabeleinden;
 2. Het zagen gebeurd zonder dat de werkzaamheden worden onderbroken en de werkplek wordt verlaten. Indien de werkplek wel (voor korte of lange duur) wordt verlaten dient er opnieuw spanningsloosheid worden aangetoond en/of op afstand worden geknipt.
Alle overige instructies m.b.t. selectie en knippen van kabels blijven onveranderd van kracht.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst

Tips > Voor meer informatie

Hier heb je ruimte voor meer informatie

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.