Safety Alerts
 >  Gevaren en risico’s van handmatig sonderen
Introductie

Tijdens deze Safety Alert besteden we aandacht aan de gevaren en risico van handmatig sonderen. Naar aanleiding van een oplettende uitvoerder is er een melding ontvangen dat bij het handmatig sonderen kans bestaat op het beschadigen van kabels en leidingen. Het beschadigen van eventuele kabels kan (potentieel) ernstige gevolgen hebben voor de medewerker en betrokkenen.  


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat is er gebeurd

Bij Infranet locatie Doetinchem is geconstateerd dat tijdens het uitvoeren van een handmatige sondering (indringingsweerstand van de bodem bepalen) risicovolle c.q. gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor de medewerker die de handelingen uitvoert. Met behulp van een metalen apparaat en met een metalen punt (conus) wordt er in een bodem (tracé) met daarin kabels en leidingen geprikt om zo de ‘dichtheid’ van de bodem aan te tonen. Dit gaat per laag tot maximaal 1 meter diepte. Er is kans op schade aan kabels en leidingen als gevolg van het ‘prikken / sonderen’, en daardoor ook risico op elektrocutie voor betreffende medewerker.

Wat is de oorzaak

Handmatig sonderen van de bodem, vóór aanvang- en na het afronden van de werkzaamheden, is binnen locatie Doetinchem geïmplementeerd als vast onderdeel van het opleveringsdossier. Daarvoor is een handsondeerapparaat aangeschaft waarvan het gebruik eenvoudig is.

Uit onderzoek blijkt dat er in de handleiding geen waarschuwingen zijn opgenomen m.b.t. schade aan kabels en leidingen en de gevaren hiervan. Na contact met de leverancier is vastgesteld dat bij het ontwerp hier ook geen risicobeoordeling op is gedaan.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat zijn de aandachtspunten:

Een aantal punten om incidenten tijdens het sonderen te voorkomen;

  • Zorg dat je over de juiste en actuele klic informatie beschikt en de K&L kunt lokaliseren;
  • Gebruik detectieapparatuur om kabels te lokaliseren;
  • Maak ‘proefsleuven’, daar waar je moeite hebt met het lokaliseren van kabels en leidingen;
  • Blijf alert en overtuig jezelf van feiten i.p.v. aannames. Bij twijfel stoppen!
  • Wijs elkaar op het gebruik van (aanvullende) persoonlijke beschermingsmiddelen en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Deze worden toegevoegd als ‘manual’ bij het apparaat;  
Tips > Voor meer informatie

Wil je meer informatie over de richtlijn schade voorkomen aan K&L? Kijk dan eens op  https://www.netbeheernederland.nl/crow-500


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.