Safety Alerts
 >  Ontlading Kabel bij uitvoeren manteltest
Wat is er gebeurd?

Tijdens het uitvoeren van een manteltest op 19-02-2021 (in de avond) heeft er tijdens het uitvoeren van de manteltest ontlading plaatsgevonden tussen de mantel en de kern van de kabel. Door de zichtbaarheid en het geluid van deze (pulse)ontlading zijn de hulpdiensten gealarmeerd. Hoewel de werkzaamheden in de avond zijn uitgevoerd en de werkplek met verkeersmaatregelen was afgezet was er tijdens het uitvoeren van de test geen mangatwacht aanwezig. Door deze afwezigheid had potentieel ernstig letsel kunnen ontstaan bij derden (denk hierbij ook aan de hulpdiensten)

Hoe kon deze situatie ontstaan?

Bij een manteltest wordt spanning (5kv) aangebracht op mantel van kabel. Hiermee worden eventuele schades aan de mantel van de kabel inzichtelijk gemaakt. In dit geval gaat het om een 10kv kabel die aan één zijde aangesloten is op een inkoopstation met een aangebrachte aarde en aan de andere zijde komt de kabel uit in een Mofput. Het gaat hier om een zogenaamde ‘dode’ verbinding. Hierbij wordt bij de mof locatie de mantel afgepeld van de kern (gestript) zodat eventuele ontlading naar de kern niet /minder snel kan plaatsvinden. In dit geval was de aarde in het inkoopstation aanwezig waardoor de spanning over ging van de mantel naar de kern. Dit resulteerde in een ontlading zoals te zien is op de foto​​​​​​​


Eerste conclusies / mogelijke oorzaken

Op basis van de eerste gesprekken met direct betrokken medewerkers komt naar voren dat er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de aangetroffen situatie waaronder:

 • het niet opvolgen / volgen van de gestelde procedures en bijbehorende maatregelen vanuit de BEI / NEN3840. Ondere andere:
  • Afwezigheid mangatwacht moflocatie
  • Afwijken van de opgestelde werkplannen
 • Onvoldoende onderlinge afstemming / communicatie over de te nemen maatregelen
 • Onvoldoende toezicht op de toe te passen maatregelen

  Op basis van de eerste gesprekken met direct betrokken medewerkers komt naar voren dat er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de aangetroffen situatie waaronder:

 • het niet opvolgen / volgen van de gestelde procedures en bijbehorende maatregelen vanuit de BEI / NEN3840. Ondere andere:
  • Afwezigheid mangatwacht moflocatie
  • Afwijken van de opgestelde werkplannen
 • Onvoldoende onderlinge afstemming / communicatie over de te nemen maatregelen
 • Onvoldoende toezicht op de toe te passen maatregelen
Welke acties lopen er nu?

Er is een verdiepend onderzoek opgestart in samenwerking met onderaannemer Engie om de onderliggende oorzaken te achterhalen en te komen tot mogelijke verbetervoorstellen.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.