Marleen Steffen
Safety Alerts
 >  Gasflessen niet goed dichtgedraaid
Introductie: Wat is er gebeurd

Gasflessen niet goed dichtgedraaid

Onlangs heeft er een risicovolle situatie plaatsgevonden op Veendam. Bij terugkomst van een container bleek hier gasflessen in te zijn opgeslagen welke niet goed waren afgesloten. Verkeerde opslag van gevaarlijke stoffen kan grote nadelige gevolgen hebben. Dit is afhankelijk van het soort gevaarlijke stof. Bekende gevaren zijn:

 • Verstikkend;
 • Brandbaar en explosie;
 • Gevaarlijke voor de gezondheid;

De situatie is nu goed afgelopen, maar de gevolgen hadden erger kunnen zijn. In Veendam waren op dat moment medewerkers aanwezig. We nemen dit dan ook serieus. Dit nooit meer!

Wat is er gebeurd?
Er is een container met materiaal retour gekomen. Tijdens het openen van de materiaalcontainer door een collega bleken hier nog twee gasflessen in te staan, waarvan de kraan open stond. Hierdoor is gas vrijgekomen en hing er een gigantische gaslucht in de materiaalcontainer. De materieeldienst heeft direct actie genomen en heeft de container laten luchten en gasflessen dicht gedraaid en uit de container verwijderd.

Risico's > Wat is de oorzaak
 • Geopende gasflessen in container.
 • Onbekendheid met niet mogen opslaan van gasflessen in de materiaalcontainers.
 • Onbekendheid met niet mogen opslaan van gasflessen in de materiaalcontainers.
 • Onbekendheid met de Safety Alert van september 2020 van Visser Smit over ontplofte containers. Zie foto.

 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Het opslaan en transporteren van gasflessen in containers is ten strengste verboden tenzij de container hiervoor speciaal is aangepast. De containers van A.Hak voldoen niet aan deze eisen.  Gasflessen opslaan in materiaalcontainers is per direct verboden! Daarnaast is het van groot belang dat gasflessen goed worden afgekoppeld, dat was hier niet het geval.

Welke maatregelen kunnen bijdragen om soortgelijke voorvallen te voorkomen?

 1. Geen gasflessen/ propaangassen in onze materiaalcontainers opslaan en vervoeren.
  Voortaan heb je maar twee mogelijkheden voor het opslaan van gasflessen:
  1. Een buitenopslag welke voldoet aan de PGS15 eisen
  2. Bestellen van specifieke container: gasflessen opslagcontainer bij MEV of een externe partij.
 2. Zorg voor de juiste afkoppeling van gasflessen: de gasfles dichtdraaien en het reduceerventiel afsluiten.
  1. Sluit de hoofdaansluiting van de gasfles, in principe is handvast voldoende.
  2. Maak het reduceerventiel en leidingen drukvrij door het naaldventiel en het reduceerventiel open en daarna weer dicht te draaien.
  3. Controleer of het reduceerventiel en het naaldventiel goed zijn afgesloten
  4. Ontkoppel het reduceerventiel en het naaldventiel. Drukvrij maken in de buitenlucht (geventileerde ruimte).
  5. Plaats de beschermkap terug op de gasfles.
 3. Controleren van containers op aanwezigheid van gasflessen. Direct gasflessen uit containers verwijderen en buiten opslaan en borgen (niet in de directe omgeving van kantoorunits en schaftwagens). Zo snel mogelijk een daarvoor geschikt rek bestellen!
 4. Zorg ervoor dat alle relevante Safety Alerts binnen jouw team worden gedeeld in de vorm van een verplichte toolbox!


Leef deze maatregelen na, dit zorgt voor een veiligere werkomgeving voor jou en jouw collega’s.

Controleer de komende periodes extra goed op de inhoud van de containers, zijn deze vrij van gasflessen?

Tips > Toolbox

Begin maart wordt er een extra toolbox uitgestuurd over de juiste opslag van gasflessen op projectlocaties.​​​​​​​


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.