C. Yilmaz
Civiele werkzaamheden
 >  Veilig Wegwerken
Introductie

Samen onderweg naar veiligheid betekent zorgen voor een veilige werkruimte op en langs de weg. Maar het betekent ook ervoor zorgen dat jij en jouw collega's met een veilig gevoel de werkzaamheden uit kunnen voeren. Ook als de verkeersmaatregelen verplaatst zijn of voor langere tijd buiten staan. Daarom delen wij graag onze kennis met jou. Zo weet je zeker dat alles nog goed staat. Maatregelen voor het wegwerken is van groot belang. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De risico's bij het werken op en/of langs de weg kan in een aantal categorieën ingedeeld worden: 

 1. Aangereden worden door langskomende voertuigen / weggebruikers; 
 2. Agressie en geweld door weggebruikers; 
 3. Onvoldoende waarneembaarheid, van de werkzaamheden en medewerker, door ongunstige weersomstandigheden (regen, mist, felle zon, slechte verlichting maar ook gladheid) ​​​​​​​

Verkeersmaatregelen
Door het aanbrengen van verkeersmaatregelen wordt het normale verkeersverloop gewijzigd. De weggebruikers moeten de situatie snel kunnen overzien om juist te kunnen reageren. Dit bevordert zowel de veiligheid van de weggebruikers als van de werker langs de weg. 

Elke type weg kent zijn eigen manier van afzetten. Hierbij spelen o.a. de volgende factoren een rol:​​​​​​​

 • Waar het werk moet worden uitgevoerd; 
 • De verkeersdrukte en de samenstelling van het verkeer;
 • Het aantal rijstroken; 
 • Het al dan niet aanwezig zijn van fietsers en voetgangers; 
 • De beschikbare ruimte; 
 • De mogelijkheid om het verkeer om te leiden; 

Voor het plaatsen van wegafzettingen gelden speciale regels die zijn beschreven in de volgende publicatie uitgegeven door het CROW: 

 • CROW 96A voor maatregelen op / langs autosnelwegen
 • CROW 96B voor maatregelen op / langs niet-autosnelwegen en binnen de bebouwde kom.

Kennis van deze publicatie is beslist noodzakelijk als je deze wegafzettingen gaat aanbrengen of verwijderen. Voor werkzaamheden op / langs de wegen moet vooral altijd contact met de wegbeheerder worden opgenomen.

Het ontwerp van de wegafzetting kent altijd een vaste indeling

de kleur zie je terug in de afbeelding hiernaast <--
 • Werkvak - is omgeven door een langsafzetting met waarschuwingen
 • Werkruimte - de ruimte waarbinnen (alle) werkzaamheden worden uitgevoerd incl. opslag en stalling van mat. & mach. / voert. 
 • Veilige- / veiligheidsruimte - obstakel vrije ruimte voor, achter en langs de werkruimte bedoeld als vluchtroute of als buffer voor verkeer
 • Inleidende ruimte -  ruimte voor verkeersdeelnemers om te reageren op de waarschuwingen en beperkingen 
 • Verkeersruimte - de ruimte waar het verkeer de werkvak passeert
 • Obstakelvrees - de ruimte tussen de verkeersruimte en langsafzetting welke niet wordt gebruikt omdat het te dicht op de afzetting is.  


Maatregelen > Wat moet je doen?

Voor een veilig verloop van de werkzaamheden op / langs de weg worden in de CROW-richtlijn onder andere de volgende verkeersmaatregelen genoemd: 

 • Bij voorkeur gebruik maken van barriers, bakens of bij kortstondige werkzaamheden kegels; 
 • Tijdelijke verkeersborden mogen niet in strijd zijn met de permanente borden; 
 • Het afzettingsmateriaal moet in goede staat verkeren; 
 • Alle bebakeningsmiddelen moeten stabiel staan en niet kunnen omvallen of wegwaaien; 
 • Bij onvoldoende waarneembaarheid door weersomstandigheden geen afzettingen plaatsen en ook niet weghalen; 
 • De afzetting moet bij het begin en einde van elke werkdag worden gecontroleerd. 

Belangrijk: de maatregelen om veilig te werken zijn afhankelijk van de plaatselijke verkeerssituatie. Aanvullende maatregelen kunnen noodzakelijk zijn.

Afstanden 
Hierboven hebben we in verschillende profielen gezien waaruit een standaard afzetting bestaat. Hieronder worden de onderlinge afstanden van bebording, langsafzetting etc gegeven: