Caglar Yilmaz
12. Verkeersafzettingen
 >  Opruimen en afmelden van afzetting
Introductie

In deze toolbox willen we het specifiek hebben over het op een goede manier opruimen en het tijdig afmelden van de verkeersvoorzieningen. Wij krijgen met regelmaat schadebonnen van verkeersvoorzieningenleveranciers. Veel materiaal heeft schade of is zoekgeraakt. Daarnaast treft de leverancier het materiaal vaak ook niet aan zoals ze het voor ons hebben achtergelaten. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het is van groot belang dat al het materiaal t.b.v. verkeersvoorziening in goede staat is en aan de normeringen voldoet. Daarnaast is het ook belangrijk dat de verkeersvoorziening, ook na werktijd, voldoet aan de CROW-richtlijn. 

Hoe gaan we om met geleende afzettingen?
Wij huren het materiaal voor verkeersvoorzieningen in en hebben het materiaal dan ook in bruikleen. Hier zijn concrete afspraken over gemaakt met de leveranciers. 

Mocht je iets missen of niet vertrouwd zijn met de afzetting, neem dan contact op met je uitvoerder en begin er niet zomaar aan. Ook als je onbekend bent met het plaatsen van afzetting!

Plaats de afzetting altijd zoals dat van te voren is bepaald. 

Is de afzetting geplaatst door de leverancier en/of is er een verkeersplan actief, wijzig niets aan deze afzetting maar bereid je afzetting uit. 

Loop vóór aanvang en bij het verlaten van de werkplek de afzettingen altijd na. 

Wees zuinig op het materiaal en denk aan orde & netheid

Het materiaal is in bruikleen, ga hier zorgvuldig mee om. 

Bij schade, defecten of ontbrekende onderdelen altijd melden bij de uitvoerder. 

Laat bij het opruimen van de werkplek al het materiaal zo achter, zoals jij het ook (graag) aantreft. Zo voorkom je (extra) schade aan het materiaal en laat je een goede visitekaartje achter voor iedereen. 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Verkeersvoorzieningen zijn één van de zoveel zaken op onze werken. Draag altijd bij aan een goede orde en netheid op jouw werk. Vergeet niet het werkplek zo achter te laten, zoals je het aantrof of graag had willen aantreffen. Meld afwijkingen aan de uitvoerder. 

Meld de verkeersvoorzieningen af, direct als de werkzaamheden gereed zijn en wij de werkplek verlaten. 
Houd bij het afmelden altijd rekening mee dat er dan ook geen werk gerelateerde activiteiten meer plaatsvinden.