Caglar Yilmaz
11. Milieu
 > 
Introductie

Deze toolbox gaat over het voorkomen van schade aan bomen tijdens werkzaamheden: “een boomvriendelijke manier van werken”. Er zijn een aantal regels waar we aan moeten voldoen. Wat mogen we wel en wat mogen we niet doen in de buurt van bomen?

Een boom is ondergronds even groot als boven de grond. Bescherming van bomen richt zich daarom niet alleen op de stam en takken, maar zeker zoveel op het ondergrondse deel: de wortels. Deze zijn van belang voor stevigheid, zuurstof, voedsel en vochthuishouding van de boom. Naast directe schade aan takken en wortels zijn bomen ook kwetsbaar door verdroging en bodemverdichting. Als basisregel geldt daarom dat we niet werken onder de boomkroon + 1,5 meter daarbuiten (= beschermingszone).

De boombeschermingszone = de omvang van de boomkroon + 1,5 meter. Binnen deze zone wordt niet gegraven, gereden of materiaal opgeslagen.

Bekijk HIER de bomenposter voor randvoorwaarden en eisen 

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Bovengrondse schade: schade aan takken, stam of stamvoet
  • Ondergrondse schade: afgekapte wortels of gebrek aan zuurstof en water door bodemverdichting

De kosten voor het herstel van bomen, als dit al mogelijk is, is zeer hoog.