C. Yilmaz
Weersomstandigheden
 >  Processierups(en)
Introductie

In grote delen van Nederland kampen mensen met gezondheidsklachten en overlast door de processierups. De brandharen van de processierups zorgen voor brandblaren en diverse huidklachten. Door de hogere temperaturen is de processierups continu in beweging om verkoeling te zoeken. Een processierups is een blad vretende rups die onder andere voorkomt in en nabij de (eiken) bomen. Vooral aan de zonnige kant van de stammen. 

De nesten bestaan uit rupsen, brandharen en uitwerpselen. 
let op: de processierups beperkt zich niet alleen tot de eiken. ​​​​​​​
​​​​​​​

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Huidklachten
Binnen 8 uur na contact te hebben gehad met brandharen van de eikenprocessierups ontstaat huidklachten zoals jeuk, roodheid en pijnlijke bultjes. Vaak ontstaat dit op de onbedekte huid. Maar door versleping, door bijvoorbeeld zweet, kan dit ook op de bedekte huid voorkomen.

De klachten op de huid kun je verminderen door:

  • ​​​​​​​Huid strippen met plakband/tape (brandharen verwijderen);
  • Goed wassen en spoelen;
  • Gebruik maken van verzachtende crème

Bij ernstige huidklachten is aangeraden om je huisarts te raadplegen. 

Luchtwegklachten
Na het inademen van de brandharen kan dit irritatie of ontsteking geven van het slijmvlies in de neus, keel of bovenste gedeelte van de luchtpijp. De klachten lijken erg op neusverkoudheid met eventueel kortademigheid en/of pijn in de keel. Deze klachten zijn al snel (binnen een paar uur) te voelen. 

Bij luchtwegklachten of een allergieontwikkeling is het belangrijk om direct contact op te nemen met je huisarts.    

Oogklachten
Als brandharen in de ogen komen ontstaat binnen 1 tot 4 uur een pijnlijke irritatie met zwelling, roodheid en jeuk. Soms dringen de haartjes dieper het oog in. Zonder aanvankelijk klachten te geven kunnen zij toch ernstige schade veroorzaken. Omdat de symptomen pas later duidelijk worden, wordt een verband met blootstelling aan brandharen vaak niet gelegd. Bij brandharen in de ogen en toenemende klachten altijd contact op nemen met je huisarts. Gebruik de oogspoelfles uit je bus/keet of lauwwarm water om je oog te spoelen. NIET WRIJVEN in de ogen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Contact met de processierups voorkomen
Op #1 staat het voorkomen van contact met de processierupsen en/of brandharen. Dient er gewerkt te worden in een gebied of onder een boom waarvan bekend is dat hier de processierups actief is en/of ben je onverwacht verrast door de processierups? Neem dan direct contact op met je leidinggevende. Verwijder zelf nooit een rups of nest! 
Er dienen specifieke/passende maatregelen genomen te worden. 

Bescherming van huid
Het dragen van een wegwerpoverall kan noodzakelijk zijn om je huid te beschermen en contact met de brandharen te vermijden. Draag op z'n minst ALTIJD lichaam bedekkende (werk)kleding. Werk niet in je hemd of korte broek. Dit vormt een grote risico en is tevens niet toegestaan. 

Bescherming van oog 
Bescherm je oog tegen mogelijke ontsteking en irritatie door gebruik te maken van bijvoorbeeld een (veiligheids-)bril. De brandharen kunnen onopgemerkt ernstige schade veroorzaken aan je oog. 

Bescherming van de luchtwegen
Bij noodzaak kan er gebruik gemaakt worden van mondkapjes/filters. Hiermee zal voorkomen worden dat de brandharen worden ingeademd. 

Melden
Overlast door de processierups dient gemeld te worden bij de 'eigenaar' van de boom. Is de boom van de gemeente dan kan dit bij de desbetreffende gemeente gemeld worden. Is de boom van een boomeigenaar, dan dient dit bij de boomeigenaar gemeld te worden. 

Meld overlast door de processierups altijd bij de leidinggevende en/of KAM-coördinator. Maak hier gebruik van de Veilig A.Hak app. 
​​​​​​​

Tips > Voor meer informatie

www.oakie.info

Daar vind je alles over, voor en tegen de processierups.

Overlast eikenprocessierups: beheersing volop in uitvoering - Nieuws - In  en over Heeze-Leende - Gemeente Heeze-Leendeklik hier of op de afbeelding


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.