C. Yilmaz
01. Arbozorg en organisatie
 >  (on)gewenst gedrag omgeving projectlocatie
Introductie

Grensoverschrijdend gedrag heeft landelijk heel veel aandacht. Ongepast / ongewenst gedrag komt voor in verschillende vormen en maten.  In deze toolbox willen we specifiek stilstaan bij ongewenst gedrag dat voorkomt op en rond projecten.

A.Hak ontvangt meerdere keren per jaar klachten vanuit de omgeving omtrent gedrag.

 Wij willen jullie graag herinneren dat wij in onze werkomgeving vaak te gast zijn bij anderen (in de omgeving). Dit kan een stad, woonwijk of een ander gebied zijn waar wij komen en gaan. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Overlast in de omgeving

A.Hak doet er alles aan om overlast in onze werkgebieden te beperken. Dit verschilt van maatregelen op locaties tot communicatie met betrokkenen en/of bewoners. Ondanks de maatregelen kan onze aanwezigheid ervaren worden als overlast en hinder. 

Gedrag en klachten 

A.Hak ontvangt diverse klachten van de omgeving (bewoners) en opdrachtgevers met betrekking tot gedragingen richting de omgeving. De klachten verschillen van onvriendelijk tot grensoverschrijdend. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

 1. Parkeren voor de oprit / stoep van de bewoners; 
 2. Vervuiling van de omgeving met afval (plasticverpakking etc.)
 3. Onnodig laten draaien van voertuigen en machines;
 4. Roepen / Fluiten richting, voornamelijk, vrouwelijke personen; 
 5. Arrogantie / onbehulpzaam richting bewoners
 6. Buis- en kabelmateriaal op willekeurige locaties; 
 7. Bumperkleven en te snel / agressief rijden; 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Om overlast en hinder voor de omgeving te beperken worden een aantal dingen van jou verwacht, we zijn te gast dus:

 • Weet wat de afspraken zijn, met de omgeving met de opdrachtgever en (eventueel) het bevoegd gezag; 
 • Zorg altijd voor de juiste afzet- / afschermmiddelen. Gebruik deze op de juiste manier en houd ze intact; 
 • Meld afwijkingen en problemen, op deze manier kunnen deze zaken ondervangen worden; 
 • Ruim afval altijd direct op;
 • Wees bereid om de bewoners op de juiste manier te woord te kunnen staan en aangesproken te kunnen worden;
 • Denk aan je eigen en andermans veiligheid, houd je altijd aan de verkeersregels 
 • Naroepen, fluiten en staren is onacceptabel, 
  • Je kunt deze personen kwetsen en schaden;
  • Je kunt deze personen een onveilig gevoel geven; 

Vergeet niet dat je A.Hak vertegenwoordigd gedurende onze werkzaamheden en als je onderweg bent. Op grensoverschrijdend en ongepast gedrag is de Zero Tollerance beleid van toepassing. Je zult direct van het werk verwijderd worden en tevens een aantekening in je personeelsdossier. 

Wij gedragen ons buiten (projectlocaties, Terrein etc.) en binnen (kantoor, woningen etc.) zoals van ons verwacht wordt. 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.