Caglar Yilmaz
Civiele werkzaamheden
 >  Vervoer Van 12 mtr. Gasbuizen
Introductie

Uitgangspunten - voorbereiding 

 • Een goede voorbereiding is het halve werk. Transport van goederen is een onderwerp wat tijdens fysieke schouw goed met betrokken partijen moet worden afgestemd. 
 • Opdrachtgevers verzorgen (vaak) het transport (met vrachtwagen) naar de adressen die via de systemen zijn aangemeld. Voorwaarde is dat afleveradres goed bereikbaar is met voldoende ruimte stempels vast te zetten en te manoeuvreren met kraan. 
 • Vervoer moet, vanzelfsprekend, voldoen aan wet- en regelgeving.
Verantwoordelijkheid aannemer

Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om, indien nodig, te zorgen voor veilig vervoer van opslaglocatie naar werklocatie.

In de praktijk betekent dit het volgende:

NIET TOEGESTAAN: vervoer op een monteurs-bus
Ondeelbare lading mag niet meer uitsteken dan: 
Achterzijde 

 • Personenauto's en bedrijfswagens tot 3.500 kg: maximaal 1 meter achter de auto. Markering van deze lading, tot 1 meter, is niet verplicht. 

Voorzijde 

 • Personenauto's en bedrijfswagens tot 3.500 kg: maximaal 1 meter voor de auto.

WEL TOEGESTAAN
1. Vervoer met buizenwagen (aanhanger)

Ondeelbare lading mag niet meer uitsteken dan: 
Achterzijde

 • Bedrijfswagens zwaarder dan 3.500 kg en aanhangwagens: niet meer dan 0,5 keer de lengte van het voertuig met een maximum van 5 meter vanaf het hart van de achteras. Steekt deze lading meer dan 1 meter uit, dan moet deze gemarkeerd zijn.
 • De markering moet bestaan uit een vierkant bord, voorzien van parallel lopende diagonale strepen die afwisselend wit en fluorescerend of retro reflecterend rood zijn, en een breedte hebben van niet minder dan 7 cm en niet meer dan 10 cm. (Verlichting verplicht in het donker)
Voorzijde
 • Aanhangwagen: Het is niet toegestaan lading aan de voorzijde te laten uitsteken
Belangrijke aandachtspunten:
 • Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg mogen 12,00 meter lang zijn (NB: < 750 kg = max. 8 meter en dus niet geschikt voor vervoer van gasbuizen)
 • Lengte combinatie bedrijfswagen (monteurs bus) + aanhanger = max. 18,75 mtr.
 • Rijbewijs E vereist als maximum toelaatbare massa > 750 kg

Omdat het gebruik van een buizenwagen praktisch gezien en zeker over kortere afstanden niet altijd mogelijk is, zijn er de volgende alternatieven:

2. Lopend - handmatig 

 • In beginsel met hulpmiddelen, zoals een kraan of karretjes, indien niet mogelijk handmatig; 
 • Bij gebruik van kraan (voorkeur met een strop of afstand van de buis begeleid); zorgen voor minimaal 1 begeleider aan de voorzijde. 
 • Houdt bij deze optie rekening met het risico van fysieke belasting, de gewichten van de meest voorkomende buizen zijn:
3. Buizen korter maken (doorzagen):
 • Verdient zeker niet de voorkeur -> leidt tot meer zwakke plekken in het net; 
 • Indien daarna vervoerd op de bus: goed vastleggen, middels minimaal 2 spanbanden

  Tips > Voor meer informatie

  Zie wet regeling voertuigen (wetten.nl - Regeling - Regeling voertuigen - BWBR0025798 (overheid.nl)) - art. 5.18:


  Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.