09. Specifieke werkzaamheden
 >  Veilig werken met een (HD)PE-rol
Introductie

In het verleden hebben zich diverse incidenten voorgedaan waarbij bevestigt is dat het werken met een (HD)PE-buis op rol ernstige letsel kan veroorzaken. Naar aanleiding van deze incidenten is onderstaande toolbox opgesteld. In deze toolbox zal worden ingegaan op de maatregelen die vooraf genomen moeten worden om incidenten te voorkomen. 

Risico's > HDPE op rol

Risico’s tijdens het werken met HDPE

Tijdens het werken met HDPE-buis op rol, met name tijdens het uitrollen van de buis zonder rollenwagen / kooi, is er een verhoogd risico op geraakt worden, stoten en beknellen. Dit kan tot ernstige gezondheidsschade leiden. 

Belangrijkste oorzaak van dit gevaar:

Een geleverde (HD)PE-rol is in de fabriek (warm) opgerold en vastgemaakt met een aantal banden (zie groene banden op de foto hiernaast). Op het moment dat de rol wordt afgerold heeft de buis de neiging om terug te springen naar deze vorm. Dit wegspringen vindt ook plaats na het doorknippen van iedere band. 

Maatregelen > Beleid A.Hak (1)

Naar aanleiding van diverse incidenten is het volgende beleid vastgesteld:

1. In de ontwerp- en voorbereidingsfase van een project moet bij buizen >63 mm gekozen worden voor lange lengtes in plaats van HPDE op rol;

2. Mocht dit organisatorisch dan wel technisch niet mogelijk zijn (denk aan uitlegstroken) dan moet ervoor gekozen worden voor een HDPE buis op haspel;

3. Mochten bovenstaande twee opties niet mogelijk zijn dan mag er gekozen worden voor een buis op rol. Voor deze situatie geldt dat de rol in een kooi geplaatst moet worden.

In alle gevallen geldt het volgende voor start werkzaamheden:

 • Bespreek tijdens de startwerk / dagstart wat en hoe je werkzaamheden gaat uitvoeren en welke communicatie / tekens je elkaar geeft. Bij twijfel stoppen.
 • Ervaring met én kennis over uitrollen (HD)PE is een vereiste, anders is continu toezicht noodzakelijk;
 • Personeel beschikt over de minimale veiligheids- en bevoegdheidscertificeringen
  •  VCA / VOL-VCA en geen minderjarig personeel;
 • Er is voldoende afzetting en afscherming aanwezig over de hele lengte waar de (HD)PE uitgerold wordt;
  • Collega’s zijn gewaarschuwd en worden net als alle andere aanwezig verzocht om buiten de afzetting/afscherming en op gepaste afstand te gaan staan;
 • Trekkoppen, gekeurde trek- en hijsmiddelen en grondverzetmachine(s) zijn op locatie en deze zijn in goede/gekeurde staat;
 • Voer de werkzaamheden het liefst uit op momenten wanneer de omgevingstemperatuur het hoogst is (bijvoorbeeld ‘s middags i.p.v. ’s ochtends vroeg)en niet bij temperaturen ≤5⁰C, omdat de (HD)PE dan extra stug is en het ongecontroleerd wegspringen met nog meer kracht zal plaatsvinden. 
 • Bewaar een (HD)PE-buis met koudere dagen zoveel mogelijk ‘binnen’;
Maatregelen > ​​​​Het uitrollen van (HD)PE
 • Voer een LMRA uit voor je de banden rondom de rol verwijderd;
 • Mocht de buis alleen worden afgerold dan geldt dat:
  • het uiteinde van de (HD)PE-buis altijd vastgezet moet worden aan een stabiel/stevig object zoals een kraan (niet aan bomen of straatmeubilair, om beschadigingen te voorkomen);
 • Indien er afwikkelinrichtingen beschikbaar zijn dienen deze altijd gebruikt te worden;
 • Verwijder de banden één voor één van BUITEN naar BINNEN;
 • De (HD)PE-buis zo dicht mogelijk over de grond uitrollen;
 • Communicatie onderling is essentieel bij een gecontroleerde uitrol, gebruik zo nodig communicatiemiddelen hiervoor;
 • Voor het verwijderen van de laatste band(en) altijd het eindpunt van de (HD)PE-buis borgen;
  • Gewicht (gevulde big bag, bak van de kraan etc.) vlak bij het eindpunt plaatsen zodat de (HD)PE-buis niet weg/terug kan schieten;
  • Om ongecontroleerd wegspringen van het eindpunt te voorkomen het beginpunt van de (HD)PE-buis borgen, gebruik hiervoor de trekkoppen en gekeurde (trek/hijs)middelen.
Tips > Meld situaties & lees de safety alert

Meld onveilige situaties en gebeurtenissen altijd!

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de risico analyse opgenomen in de project risico inventarisatie

Scan de QR-code met de camera van je app om de Safety Alert te lezen

​​​​​​​Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.