Twente Milieu / H.I. Bons
Arbeidsmiddelen
 >  Plaatsen van een container
Introductie

Een gezonde werkhouding en het gebruik van hulpmiddelen maken het werk lichter veiliger en gezonder. Het verkleint de kans op klachten, zowel op korte als op lange termijn. Om fysieke belasting te voorkomen moeten we ook op de kleine, soms onzichtbare zaken letten.

Bijvoorbeeld het plaatsen van een container. Vaak wordt een container bij een werk snel geplaatst waardoor de container niet waterpas staat. Gevolg is dat bijvoorbeeld de deuren niet goed open gaan en deze met kracht opgetrokken moeten worden. Het herhaaldelijk open trekken van de deuren zorgt voor onnodige fysieke belasting van het lichaam.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf maar ook voor je collega’s zijn ook het plaatsen van de container zaken waar we samen op moeten letten. Tevens worden een aantal maatregelen aangestipt waar je op moet letten bij het plaatsen van een container waardoor het risico voor jezelf en omstanders beheersbaar wordt.

Wil je een (opslag)container plaatsen en vraag je je af of je een vergunning nodig hebt? Op eigen terrein is het altijd toegestaan om een (opslag)container te plaatsen. De opslag container is multi-inzetbaar en wordt dan ook voor verschillende doeleinden gebruikt.

In het algemeen kan worden gesteld dat een (opslag)container die langdurig op dezelfde plaats en op dezelfde locatie staat, als een bouwwerk moet worden aangemerkt en daarmee bouwvergunningplichtig is in de zin van de Woningwet.

Let er in ieder geval op dat de container op een vlakke ondergrond wordt geplaatst. Dit is vooral om fysieke belasting te voorkomen bij het opendoen van de container.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 1. Bij het plaatsen kan er letsel ontstaan aan voet/hoofd;
 2. Fysieke belasting bij het niet soepel open gaan van de deuren;
 3. Vallen vanuit de hijsmiddelen;
 4. Container wordt ontwricht bij onjuiste plaatsing;
 5. Aanrijding doordat container niet voldoende zichtbaar is;
 6. Brandkraan niet bereikbaar;
 7. Betreden door onbevoegden


Maatregelen > Wat moet je doen?

Je kan in ieder geval:

 • Zorgen dat de hijsogen van de container ieder jaar gekeurd(nagekeken) worden(zijn);
 • Zorg dat de container op stabiele ondergrond wordt geplaatst.;
 • Controleer  of de deuren soepel open gaan;
 • Het hijsmateriaal gekeurd is;
 • Zorg ervoor dat de container waterpas staat (op een egale ondergrond);
 • Vergunning aanwezig is (indien van toepassing);
 • Naam en nummer van eigenaar op de container is vermeld;
 • Een container mag niet hinderlijk staan voor verkeer of hulpdiensten;
 • Niet plaatsen in openbaar groen of in de buurt van speelplaatsen, speelweide of zandbak.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst

Tips > Voor meer informatie

Hier heb je ruimte voor meer informatie

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.