H.I. Bons
Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Veilig werken aan asbestcementleidingen
Introductie
  • Naar aanleiding van een incident is het noodzakelijk om in deze toolboxmeeting aandacht te besteden aan het gebruik van PBM's tijdens werkzaamheden aan asbestcementleidingen.  ​​​​​​​
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat zijn de risico's bij het werken aan asbestcementleidingen:

  1. Gezondheidsproblemen door blootstelling aan asbeststof
  2. Milieu vervuiling door te weinig maatregelen
Maatregelen > Opleidingseisen

Iedere medewerker die de werkzaamheden uitvoert of met het toezicht daarop is belast, moet een cursus
hebben gevolgd of een (aantoonbaar) gelijkwaardige doeltreffende voorlichting en onderricht hebben
ontvangen, met minimaal de volgende elementen:
· voorlichting over de gevaren van asbest;
· risicoherkenning;
· de mate van blootstelling van asbest in de praktijk;
· werkmethoden en voorschriften voor veilig werken;
· de behandeling van het afval.
Deze cursus of (aantoonbaar) gelijkwaardige doeltreffende voorlichting en onderricht moet eens per 5 jaar
worden herhaald.

Maatregelen welke moeten worden genomen om blootstelling te voorkomen zijn:
· afbakening / markering van de werkplek;
· maatregelen treffen zodat derden niet in aanraking kunnen komen met het asbesthoudend afval;
· tijdens de verspanende werkzaamheden buis of de mof vochtig houden (10% vocht is kans op
verspreiding nihil);
· tijdens destructieve werkzaamheden moeten voorschreven PBM’s worden gedragen zoals:

Wegwerp-Overall, laarzen, handschoenen, (bij droge leidingen mondkapjes).

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving? Spreek je collega erop aan wanneer hij afwijkt van werkinstructie.
  2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
  3. Hoe ben je hier achter gekomen?
Tips > Voor meer informatie

Informatie is te vinden in het rode boekje (dit wordt dit jaar opnieuw geüpdatet)

en de Arbo-catalogus kan hierop worden nageslagen. Een en ander is wel al geborgd in het plan van aanpak.

Als er nog vragen onbeantwoord zijn neem dan contact op met de KAM-afdeling.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.