Peter Dekkers
01. Arbozorg en organisatie
 >  Toxic
Introductie

Waarom Toxic?​​​​​​​

In vrijwel alle werksituaties kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen. Toxic is handig bij het veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen.

Wat is Toxic?

Toxic is eigenlijke een digitaal overzicht van gevaarlijke stoffen. A.Hak heeft een eigen database bij Toxic waarin onze gevaarlijke stoffen opgenomen zijn.

Wat kan ik met Toxic?

Toxic kan je helpen bij het vinden van veiligheidsinformatie over een bepaalde stof. Deze informatie kan gebruikt worden voor;

 • Hoe er met de stof moeten worden omgegaan (denk daarbij aan handeling en opslag)
 • Welke PBM’s heb ik nodig om veilig met de stof te kunnen werken of te hanteren
 • Welke BHV maatregelen er getroffen moeten worden in geval van een incident
 • Informatie welke verstrekt kan worden aan de hulpdiensten in geval van een incident 

Waar kan ik Toxic vinden?

In de Veiligheidsapp van A.Hak onder deze keuzetegel 'gevaarlijke stoffen'. Belangrijk: De taal is standaard ingesteld op Nederlands. Dit kan gewijzigd worden door rechtsboven in het scherm de taal te wijzigen naar het land naar keuze.

Hoe werkt Toxic?

Toxic is op de telefoon niet altijd direct zichtbaar dus Scroll op je telefoon naar beneden en selecteer de tegel 'gevaarlijke stoffen' Je wordt nu direct doorgezet naar de Toxic app, hij gaat automatisch naar de database van A.Hak.

1. Vul één van de drie zoekvelden in
Je kunt veiligheidsbladen van producten vinden door op één van de drie zoekvelden te drukken. Het CAS nummer en het UN nummer kun je terugvinden op het veiligheidsinformatieblad van het product als je deze hebt.


2. Druk op de gele knop 'zoeken' als je een veld hebt ingevuld
Nu komt er een lijst met stoffen die al in de database aanwezig zijn en gebruikt worden op onze de projecten / vaste locaties.

Het is mogelijk dat het door jou gezocht product/stof niet in de lijst staat. Geef dit dan door aan je uitvoerder; regio veiligheidskundige of door een melding te maken in de veiligheidsapp van A.Hak.

Vermeld dan tenminste de volgende onderdelen;

 • productnaam/leverancier
 • projectnaam
 • foto verpakking incl. pictogrammen

3. Selecteer het door jou gekozen product 

Nu opent er een keuze menu: 

 • bekijk WIK (Als HTML = in je internetpagina. Als PDF = pdf wordt opgeslagen op je telefoon)
 • bekijk SDS (safety data sheet).
 • genereer etiket

Selecteer WIK, je krijgt een werkplek instructie kaart met 

 • pictogrammen die betrekking hebben op het product
 • gevaarszinnen voor dit product
 • veilig opslag 
 • noodzakelijke pbm's
 • informatie mbt risico's,preventie en EHBO/BHV
 • overige informatie 

Selecteer SDS

Dan krijg je het veiligheidsinformatieblad dat bestaat uit zestien vastgestelde rubrieken.

Selecteer genereer etiket 

Van de desbetreffende stof kan een etiket gemaakt worden met;

 • Productnaam
 • pictogrammen die van toepassing zijn
 • gevaarszinnen die van toepassing zijn


Mocht je snel informatie over een product/stof nodig hebben en deze staat nog niet in het overzicht bij Toxic, dan kun je op de website https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten deze stof vinden.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.