Peter Dekkers
Gevaarlijke stoffen
 >  Ozon bij hoogspanning installaties

Hoe ontstaat Ozon
Ozon ontstaat normaal gesproken door UV straling van de zon. Deze is zo sterk dat  zuurstof in onze lucht(O2) opsplitst wordt in 2 losse zuurstofatomen. Deze binden zich vervolgens aan een nog ‘heel’ zuurstofatoom(O2) waardoor er ozon (O3) ontstaat. Na verloop van tijd worden ook ozon weer afgebroken op dezelfde manier in zuurstof (O2) en één los O atoom. Ozon wordt dus continu aangemaakt en afgebroken door de zon. 

Waar kan Ozon onstaan tijdens?
Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de ozonlaag, waar ozon wordt geproduceerd door de ultraviolet stralen (UV-stalen) van de zon. Maar ozon wordt ook aangemaakt bij bijvoorbeeld onweersbuien en watervallen. Bij onweersbuien ontstaat de ozon door de extreem hoge voltages die daarmee gepaard gaan. Bij een hoge concentratie heeft het een scherpe geur die aan Chloor doet denken.

In ons werk kunnen we ozon tegen komen bij onder andere werkzaamheden in hoogspanning stations. In deze stations kan onder bepaalde omstandigheden ozon worden gevormd door hoogspanning. Tijdens deze zogenaamde corona ontladingen (niet te verwarren met het Corona virus) wordt ozon gevormd.