Caglar Yilmaz
Weersomstandigheden
 >  Koolmonoxide in de keet
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan Koolmonoxide in de keet en de gevaren hiervan. In 2018 heeft een incident plaatsgevonden waarbij collega's bijna vergiftigt zijn. 

Wat is Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is een verbinding die ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstof houdende stoffen. Onder deze stoffen behoren onder andere gas, hout en olie. Koolmonoxide ontstaat als er onvoldoende aanvoer van zuurstof is. De zuurstof zorgt namelijk voor een optimale verbranding.

​​​​​​​

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Koolmonoxide ook koolstofmonoxide of kolendamp genoemd wordt heel snel door het lichaam opgenomen en bindt zich 250 maal sneller met bloed dan zuurstof. Hierdoor ontstaat er versneld een zuurstofgebrek. Koolmonoxidevergiftiging treedt vooral op in slecht geventileerde ruimtes. Koolmonoxide is een sluipmoordenaar, je ruikt, ziet en proeft het niet.

Materieel en Exploitatiedienst heeft de schaftketen gefaseerd voorzien van een koolmonoxidemelder (Co-melder). Lees de (beknopte) handleiding die erbij hangt! 

De Co-melders meten de aanwezige concentraties koolmonoxide continu. Bij het overschrijden van de minimale concentratie geeft de melder een waarschuwing. Bij deze waarschuwing dient de keet direct verlaten en geventileerd te worden. ​​​​​​​

Symptomen van koolmonoxidevergiftiging
Beperkte vergiftiging:

Lichte hoofdpijn, misselijkheid, braken en vermoeidheid (griepachtige symptomen)

Middelzware vergiftiging
Barstende hoofdpijn, slaperigheid, verward zijn en een versnelde hartslag.

Extreme/Ernstige vergiftiging
Bewusteloosheid, stuiptrekkingen, uitvalverschijnselen hart en ademhaling en in
ergste geval overlijden.

Maatregelen > Wat moet je doen?

De Co-melder: Aantal eenvoudige stappen om de CO-melder in goede bedrijfstoestand te houden, de gebruiker is hier verantwoordelijk voor:

  • Voer periodiek (bijvoorbeeld eens per week of per maand) een controle van het alarm, de lampjes en de baterijen door op de testknop te drukken (zie handleiding voor testen van apparaat);
  • Maak het deksel van de melder eens per maand schoon om opgehoopte stof te verwijderen;

Voorkomen van Co-vorming in de keet: 
  • Pas nooit apparaten, hulpmiddelen, in-/uitlaten etc. uit jezelf aan. Sluit geen openingen af. 
  • Zorg altijd voor voldoende ventilatie
  • Bij constatering van symptomen van koolmonoxidevergiftiging direct uw arts raadplegen of in het ergste geval uw calamiteitenplan

Tips > Voor meer informatie

Herken jij koolmonoxide vergiftiging? Op de site van de brandweer kun je gratis een test doen: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxide 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.