C. Yilmaz
09. Specifieke werkzaamheden
 >  Werken met tevan panox 300
Introductie

Voor het veilig en hygiënisch werken met water(leidingen) is Panox een noodzakelijk desinfecterend middel. Panox is een gebruiksklaar desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur. Panox is krachtig oxiderend met een diep reinigende werking. Panox is werkzaam tegen een groot aantal micro-organismen en met name tegen bacteriën (Legionella, MRSA), gisten, schimmels en virussen). Panox bevat geen chloor of chloorcomponenten en laat geen residuen achter.

Panox is in de (Drink)waterindustrie multifunctioneel toepasbaar op: 
laarzen, afsluiters, flenzen, leidingen, wanden, aanboorpunten, proppen, bemonsterpunten, doorwaadbakken, enz.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het gebruik van Panox is veilig, maar niet zonder risico's. Bij langdurig contact en gebruik van Panox kan op verschillende manieren een risico ontstaan voor de gezondheid:  

Contact met Panox :

 1. Huid, contact met huid kan leiden tot huidirritatie en in ergste geval opname in bloedbaan;
  • Bij contact met veel water spoelen en bij ernstige verschijnselen contact opnemen met een arts. 
 2. Ogen, prikken, branden en jeuken;
  • Bij contact met veel water spoelen en bij ernstige verschijnselen contact opnemen met een arts. 
 3. Inademen, bij verneveling ontstaat er irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen, hoesten en tranende ogen.
  • Frisse lucht
  • Bij ademhalingsmoeilijkheden: In half zittende positie brengen.
 4. Inslikken, bij het inslikken/drinken van grote hoeveelheden kan dit tot interne lichamelijke letsel leiden
  • Een arts raadplegen en hem het etiket laten zien. (geen actieve kool toedienen)

Naast het feit dat Panox gezondheidsklachten kan veroorzaken bij mensen is Panox ook erg gevaarlijk voor dieren en planten (milieu) die in water leven. 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Om (langdurig) veilig en gezond met Panox te werken zijn persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk. In onze situatie is de grootste risico's gedurende onze werkzaamheden met de flacons van Panox: Contact met huid en inademen.

Mogelijke maatregelen om gezondheidsklachten te voorkomen zijn:

 1. Draag chemisch bestendige (wegwerp) handschoenen (EN374) (Latex, Nitrielrubber, PVC, Butylrubber); 
 2. Was handen voor en na de werkzaamheden met veel water;
 3. Vermijd contact met ogen, draag een veiligheidsbril; 
 4. Spuitnevel niet direct in ademen (houd rekening met windrichting); 
 5. Draag geschikte adembescherming; 
 6. Onbevoegden mogen niet in de directe omgeving aanwezig zijn / betrokken zijn;
 7. Bewaar Panox in de originele verpakking, niet over verpakken in andere verpakkingen, voorkom inslikken/drinken
 8. Voorkom lekken en verlies geen Panox in het natuur en/of bij wateren (zoals vijvers, meertjes, kanalen etc.) 

Tips > Voor meer informatie

Informatieblad / werkplekinstructiekaar van Panox 300 vind je hier


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.