Peter Dekkers
06. Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia
 >  Diesel Motoren Emissie (DME)
Aanleiding

DME is afkomstig van motoren die diesel als brandstof gebruiken. Het bestaat uit een mengsel van gassen en deeltjes die geproduceerd worden tijdens de verbranding van diesel in de motor en bevat stoffen die bij inademing schadelijk zijn
voor de gezondheid. 

Daarom willen we blootstelling aan DME zoveel mogelijk terugdringen. Waarom nu deze aanscherping van de maatregelen? Er is de afgelopen jaren steeds meer inzicht gekomen m.b.t. de schadelijkheid van DME, met name de roetdeeltjes die vrijkomen bevatten schadelijke stoffen. Op grond hiervan is de wet- en regelgeving op dit punt aangepast en de
blootstellingsnorm naar beneden bijgesteld.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

In alle gevallen geldt: de dosis maakt het gif. De blootstelling hangt af van veel factoren: belasting
apparaat, machine, voertuig, aggregaat, hoe groot de ruimte is, jouw afstand tot de bron, de weersomstandigheden, de technische staat van het apparaat en het soort brandstof.

Hoe herken je of je (op korte termijn) bent
blootgesteld aan DME?
Korte blootstelling aan DME kan meerdere klachten veroorzaken, zoals:

 • Hoesten (ontstekingsreacties in de longen);
 • Hoofdpijn;
 • Draaierigheid.
Maatregelen > Hoe kunnen wij met elkaar de situatie verbeteren?

Hoe kunnen wij met elkaar de situatie verbeteren?
Aandachtspunten voor leidinggevenden:
In de voorbereiding van het werk worden zo veel mogelijk keuzes
gemaakt om blootstelling aan DME tegen te gaan. Denk hierbij aan:

 • Het vervangen van volledig diesel aangedreven materieel naar elektrisch/waterstof (zie afbeelding hiernaast);
 • Rekening houden met de benodigde energie en indien mogelijk kleinere elektrische energiebronnen aanwenden voor klein gereedschap.

Dit kan echter niet in alle gevallen direct gerealiseerd worden. Daarom staan hieronder staan een aantal maatregelen die je zelf kunt nemen om blootstelling aan DME te minimaliseren.
Maatregelen > Wat kun jezelf doen?

Er zijn een aantal voordehand liggende maatregelen die direct kunnen worden uitgevoerd:

 • Meld als je vermoedt dat een machine een te hoge DME uitstoot heeft;
 • Goed onderhouden materialen leveren op de bouwplaats;
 • Het werk zo organiseren dat er rekening wordt gehouden met de meest heersende windrichting en DME dus niet de werkplek inwaait (plaats een vlag of windvaan);
 • Tijdig onderhouden van de machine (incl. roetfilter);
 • DME bronnen zo ver mogelijk van de werkplek plaatsen;
 • Machines niet onnodig laten draaien.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Wat denk jij dat je zelf nog kunt doen om blootstelling aan DME te verminderen?


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.