M.Steffen
06. Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia
 >  Chroom-6 , hoe te handelen?
Introductie

In 2019 is er uitgebreid voorlichting gegeven inzake de gezondheidsrisico van chroom-6, maar er kan geconcludeerd worden dat niet iedere medewerker deze voorlichting op de juiste manier heeft ontvangen dan wel gevolgd. In september 2022 zijn er meldingen binnen gekomen bij de KAM-afdeling waarbij er sprake was van een potentiële blootstelling aan Chroom-6. In dit geval betrof het verspanende werkzaamheden bij het schoonmaken van testkoppen. 

De doelgroep is opnieuw voorgelicht en betrof:  

 • medewerkers die te maken hebben met het bewerken van materialen
  • die mogelijk Chroom-6 bevatten
  • of materialen die een coating of verflaag hebben die Chroom-6 kan bevatten.

In deze korte toolbox lichten we nog kort toe wat de risico's en de afgesproken werkwijze is. In deze toolbox geven we aan hoe we die risico’s kunnen beperken. Het is belangrijk dat jullie deze toolbox lezen, de inhoud zo snel mogelijk deelt met relevante collega’s en actie onderneemt als dat nodig is.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Langdurige blootstelling aan Chroom-6 kan door middel van:

 • inademen van deeltjes in stof of damp of
 • via de huid (kleine kans)

Mogelijke gevolgen:

Blootstelling aan Chroom-6 kan zeer ernstige gezondheidseffecten met zich meebrengen. De blootstelling kan anders zijn bij de verschillende werksituaties en hangt af van de Chroom-6-verbinding waarmee de persoon in contact komt. 

Werken met Chroom-6 kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Bij langdurige blootstelling kans op:

 • allergieën
 • chroomzweren 
 • chronische longziekten 
 • long, neus en neusbijholtekanker  


Risico's > Waar en wanneer kun je het aantreffen?

​​​​​​​Risicovol materiaal binnen A.Hak Groep

Chroom-6 is een stof die zich gemakkelijk hecht aan allerlei andere metalen. Als deklaag of ingrediënt van bouwmaterialen biedt het extra stevigheid en bescherming tegen corrosie. Chroom-6 wordt onder andere gebruikt in de verf- en staalindustrie.

Bij A.Hak kunnen we Chroom-6 tegenkomen in:

 1. Roestvaststaal (RVS) 
 2. Monel (legering koper/nikkel);
 3. Bestaande coating en verf wat is aangebracht op andere materialen, materieelstukken, buizen en constructiestaal.  

Risicovolle werkzaamheden

Er ontstaat pas een risico voor de gezondheid wanneer langdurig deeltjes via stof of damp worden ingeademd of  blootstelling via de huid. Dat risico bestaat bij de volgende (verspanende) werkzaamheden;

 • Machinaal schuren
 • Slijpen met afbraamschijf
 • Stralen
 • Doorslijpen
 • Knippen
 • Boren
 • Zagen (afschrapen)
 • Losbouten
 • Spot-repair
 • Lassen
 • Snijbranden
 • Heetstoken
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat verwachten we van jou?

Zorg dat er geen risicovolle werkzaamheden worden verricht met materialen die (verf of coating) met Chroom-6 kunnen bevatten zoals hierboven benoemd.​​​​​​

Instructie- Hoe te handelen:

 1. Beschouw alle geverfde onderdelen als potentieel Chroom-6 houdend;​​​​​​​

 2. Doe een laatste check (LMRA): Inventariseer of er op dit moment werk wordt verricht of opgestart waarbij risicovolle werkzaamheden worden verricht met risicovolle materialen.

 3. Gaat het om gecoat of geschilderd materiaal, controleer dan of de coating en/of verf Chroom-6 bevat. Bepaal indien mogelijk aan de hand van de SDS (productinformatieblad ) of de te gebruiken verf Chroom-6 houdend is; zie afbeelding hiernaast voor de code.

 4. De werkzaamheden kunnen verdergaan indien je kunt aantonen dat dit niet het geval is.  

 5. Voer bij twijfel, of ontbreken van de MSDS van de verf, een onderzoek of test uit op aanwezigheid van Chroom-6.

 6. Indien de verf Chroom-6 houdend is dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden conform de laatste versie van de Project RI&E en TRA m.b.t Chroom-6.


Maatregelen > Bij twijfel = testen

Er zijn diverse testmethoden voor Chroom-6:

 • Intern uit te voeren; sneltest (grove indicatie)
 • Extern uit te voeren: scanner d.m.v röntgenstralen
 • Extern uit te voeren: bemonstering van verf, lucht en veegmonsters, hieruit volgt een laboratoriumtest.

Werkwijze testen:

Neem contact op met de KAM-afdeling van A.Hak. We bepalen gezamenlijk welke testmethoden het beste is voor de voortkomende situatie.


Er zijn verschillende soorten testmethoden:

 • Zelf uit te voeren: met Chroom-6 Detectie  testkit (TK11). Deze methode geeft aan of er wel of geen chroom-6 aanwezig is.
 • Uit te voeren door externe partij: Een scanner stuurt rontgenstralen door de verflagen. Deze methode geeft aan of er wel of geen chroom-6 aanwezig is.
 • Uit te voeren door externe partij: Bemonstering van verf-lucht en veegmonsters, hieruit volgt een laboratoriumtest met eventueel een percentage chroom-6 houdend materiaal.
Tips > Vragen?

Heb je nog vragen over Chroom-6 neem dan contact op met:


 • De KAM-Coördinator van jouw regio of business unit
 • KAM Manager A.Hak Groep (Jos Toes).
 • KAM Manager Infranet (Jacqueline den Braber)
 • Preventiemedewerker A.Hak (Marleen Steffen)

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.