Arbeitsmiddelen
 >  Rolsteigers
Introductie

Wat is een rolsteiger?
Een rolsteiger is een steiger, die verplaatsbaar is. Hij heeft wieltjes, is smal en is gemaakt van zeer licht materiaal (aluminium). Het gevaar van een rolsteiger is dat deze daardoor gemakkelijk kan omvallen of bij verkeerde opbouw in elkaar kan zakken. Met deze toolbox geven we jullie informatie over waar je op moet letten bij de opbouw en het gebruik van een rolsteiger

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Op welke zaken moet je letten tijdens de opbouw?
Sinds 2018 is er een nieuw A. blad beschikbaar voor de opbouw van rolsteigers.
Omdat er in het verleden veel ongevallen zijn geweest bij het opbouwen van rolsteigers is er één belangrijke wijziging doorgevoerd namelijk:

 • Je mag het platform pas betreden NADAT er minimaal heupleuningen zijn aangebracht. OOK TIJDENS OPBOUW. Dit betekent in de praktijk dat oudere modellen die met name gebruik maken van diagonalen niet meer ingezet kunnen worden (of aangepast moeten worden).

Los van bovenstaande moet je rekening houden met:

 • Als er gekozen wordt voor het gebruik van een rolsteiger, bouw deze dan op volgens de handleiding van de producent/ leverancier. Bij gehuurd materiaal moet deze meegeleverd worden vanuit de verhuurder! Vraag hier ook naar;
 • Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de betreffende leverancier. Het mixen van steigeronderdelen van verschillende merken/fabrikanten is niet toegestaan en kan de veiligheid ernstig in gevaar brengen;
 • De gebruikers moeten zijn geïnstrueerd over het opbouwen en het gebruik.
 • Zorg dat alle beweegbare onderdelen schoon zijn en controleer op soepele beweging;
 • Controleer vooraf of de omgevingsfactoren zoals openslaande deuren, overkappingen, kuilen, automatisch werkende zonweringen, bovengrondse elektrakabels, verkeer en/of passanten e.d. geen gevaarlijke situaties oplevert bij het verplaatsen van de steiger;
 • Laat een rolsteiger nooit onbeheerd achter. Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de steiger. Ook na werktijd moet de steiger dusdanig worden verplaatst of opgeborgen dat onbevoegde personen geen toegang tot het steiger hebben;
 • Indien er tijdens gebruik mankementen worden ontdekt, moeten de betreffende onderdelen direct worden vervangen;
 • Bij bovengrondse elektriciteitskabels, in de directe nabijheid van de rolsteiger, bestaat er kans op spanningsoverslag. Neem vooraf contact op met de beheerder over minimaal aan te houden afstand en andere voorzorgsmaatregelen;
 • Voorkom aanrijding van de rolsteiger of onderdelen ervan. Plaats borden, hekken en/of pionnen. Neem op plaatsen op de openbare weg contact op met de politie en wegbeheerder.
Maatregelen > Opbouw
 • Bij buiten gebruik van een rolsteiger geldt een maximale vloerhoogte van 8 meter. Daarboven moet de steiger aan de gevel verankerd worden (tot maximaal 12 meter);
 • Bij binnen gebruik van een rolsteiger geldt een maximale vloerhoogte van 12 meter. Grotere hoogtes zijn uitsluitend mogelijk in overleg met de betreffende leverancier en op basis van sterkte- en stabiliteit berekeningen;
 • In geval van niet-standaardconfiguraties of niet standaard onderdelen, wordt er geen rolsteiger opgebouwd door A.Hak, maar wordt dit gedaan door erkende steigerbouwers;
 • Rondom een werkvloer moet altijd een kantplank worden aangebracht van 15 cm hoog;
 • Er moet aan alle zijden van de rolsteiger één leuning op kniehoogte en één op heuphoogte vanaf de werkvloer worden aangebracht. Dit mag gecombineerd zijn middels een door fabrikant ontworpen hekwerk.
Tips > Waar moet je op letten tijdens het gebruik van een steiger?
 • Check elke keer voordat je de rolsteiger gebruikt of je geen mankementen ziet aan de rolsteiger;
 • Zorg dat de wielen goed zijn gemonteerd, juist afgesteld (platform horizontaal) staan en op de rem alvorens je de rolsteiger betreedt;
 • Gebruik de stabilisatoren indien deze benodigd zijn. (hoogte-breedte verhouding; zie handleiding);
 • De rolsteiger mag alleen via de binnenzijde worden beklommen;
 • Sluit het luik meteen weer na het betreden van het platform;
 • Verhoog nooit het werkplatform door het plaatsen van ladders, krukjes, houten kistje, enz. De basisafmetingen van de platformen mogen ook op geen enkele wijze worden vergroot;
 • Aan de buitenzijde van de standaard steiger mogen geen extra werkplatformen of andere zaken worden bevestigd;
 • Het gebruik van hijswerktuigen op of aan de steiger is niet toegestaan. Dit kan de stabiliteit ernstig beïnvloeden;
 • De aanvoer van steigeronderdelen en gereedschappen (naar de werkvloer) dient uitsluitend handmatig te geschieden, bijvoorbeeld met een touw of een emmer;
 • Bij sneeuw, ijzel, hagel, zware regenval of bliksem mag de steiger niet worden gebruikt;
 • De windbelasting verdient bijzondere aandacht bij het gebruik op windgevoelige plaatsen, bijvoorbeeld open constructies en op de hoek van een gebouw;
 • Bij een windkracht groter dan 14 m/s (windkracht 6 Beaufort) en tevens aan het einde van de werkdag, moet de rolsteiger naar een windvrije plaats worden gebracht;
 • Bij het verplaatsen van rolsteiger mogen zich geen personen en/of materialen op het steiger bevinden.

Draag er zorg voor dat na werktijd de rolsteiger niet toegankelijk is voor onbevoegden.

Tips > Voor meer informatie

Mochten er naar aanleiding van deze toolbox vragen zijn dan kun je deze stellen via: KAM.Electron@a-hak.nl.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.